گزارشات دوره کارآموزی و کارورزی وکالت (با موضوع بیمه)

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 148 صفحه در قالب ورد، این گزارش در رابطه با پرونده های بیمه ای می باشد…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 148

حجم فایل: 64 کیلوبایت

قیمت: 19000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 311 حجم فایل: 115 کیلوبایت قیمت: 32000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه در قالب ورد عبارات و واژگان کلیدی: گزارش دوره کارآموزی وکالت گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی وکالت وکالت حقوق رشته حقوق کارآموزی حقوق کلیک برای خرید 4.3 740

  • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 156 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 156 حجم فایل: 103 کیلوبایت قیمت: 22000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 156 صفحه در قالب ورد فهرست موضوعات 1 - تعدیل اجاره بها 2 - تعیین میزان خسارت 3 - تعدیل اجاره بهای مغازه در اجاره نامه با احتساب هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله 4 - تامین دلیل 5 - مطالبه بهای نرخ 6 - اعاده مالکیت 7 - تقسیم ماترک…

  • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 341 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 341 حجم فایل: 197 کیلوبایت قیمت: 32000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 341 صفحه در قالب ورد 1-سرقت 2- مطالبه (سفته) 3- تخلیه 4-خلع ید 5-نزاع 6-تخلیه 7-مطالبه اجرت المثل 8-استرداد اموال 9-تصادف جرمی منجر به فوت 10- مطالبه وجه چک 11- الزام به تنظیم سند 12- تغییر نام 13- تصادف جرمی 14- مطالبه دیه 15- خلع ید 16- تخلیه 17- تصادف فوتی 18- فسخ قرار داد 19-…

  • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 47 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 31 کیلوبایت قیمت: 12000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 47 صفحه در قالب ورد فهرست موضوعات 1 - صدور چک بلامحل 2 - فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات 3 – افترا 4 - انتقال و فروش مال غیر 5 - جریحه دار نمودن عفت عمومی 6 - صدور چک بلامحل 7 - کشتار غیر مجاز دام 8 -…

  • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 161 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 161 حجم فایل: 74 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 161 صفحه در قالب ورد فهرست موضوعات: 1 - تقسیم ترکه 2 - مسدود نمودن چک 3 - اعسار 4 - مطالبه طلب 5 - تغییر نام 6 - دستور موقت 7 - اعسار 8 - تقاضای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید 9 - الزام به تعیین داور 10 - الزام به تنظیم سند رسمی…

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 148 صفحه در قالب ورد، این گزارش در رابطه با پرونده های بیمه ای می باشد

عبارات و واژگان کلیدی:

  • گزارشات کارآموزی وکالت
  • کارآموزی وکالت در مورد بیمه
  • گزارش کارورزی
  • کارورزی حقوق

کلیک برای خرید