تحقیق شرح عملیات واحد Reforming پتروشیمی برزویه

دانلود تحقیق با موضوع شرح عملیات واحد Reforming پتروشیمی برزویه، در قالب pdf و در 38 صفحه، شامل مقدمه، مشخصات خوراک، مشخصات محصولات، گاز نفتی از هیدروژن (Hydrogen rich gas)، جریان LPG، تقسیم بندی واحد ریفرمنیگ، بخش واکنش… …

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 796 کیلوبایت

قیمت: 2200 تومان

دانلود تحقیق با موضوع شرح عملیات واحد Reforming پتروشیمی برزویه،

در قالب pdf و در 38 صفحه، شامل:

مقدمه

مشخصات خوراک

مشخصات محصولات

گاز نفتی از هیدروژن (Hydrogen rich gas)

جریان LPG

تقسیم بندی واحد ریفرمنیگ

بخش واکنش (Reaction Section)

بخش جداسازی (Separation section)

بخش (Recontacting)

بخش پایدار سازی

واکنش های شیمیایی

واکنش های شیمیایی بخش آرومایزینگ

واکنش مطلوب به همراه تولید هیدروژن

هیدروژن گیری از نفتن ها (Naphthenes Dehydrogenation)

هیدروژن گیری و حلقوی نمودن پارافین ها Dehydrocyclization Paraffins))

واکنش های مطلوب بدون تولید هیدروژن

ایزومریزاسیون نفتن ها (Naphthenes Isomerization)

واکنش های نامطلوب

کراکینگ (Cracking)

هیدروکراکینگ (Hydrocracking)

هیدروژنولیز (Hydrogenolysis)

هیدرودی آلکلاسیون (Hydrodealkylation)

آلکیلاسیون (Alkylation)

Dismutation

تشکیل کک (Coking)

واکنش های بخش آرومایزینگ

عبارات و واژگان کلیدی:

 • پتروشیمی برزویه
 • تحقیق پتروشیمی برزویه
 • شرح عملیات واحد Reforming
 • پتروشیمی برزویه
 • عملیات reforming
 • عملیات پتروشیمی
 • تقسیم بندی واحد ریفرمنیگ
 • واحد ریفرمینگ
 • بخش آرومایزینگ
 • واحدهای بخش آرومایزینگ
 • ارومایزینگ
 • ریفرمینگ

کلیک برای خرید