استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 180 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

فهرست مطالب:

هدف

دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

تولید اولیه

ساختمان و تاسیسات: طراحی و تسهیلات

کنترل عملیات

ساختمان و تاسیسات: نگهداری و بهسازی

بهداشت فردی

ترابری

اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده

آموزش افراد دست اندر کار مواد غذایی

قسمتی از متن:

استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در پنجاه و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ 6/11/82 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بهداشت فردی
  • اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده
  • آموزش افراد دست اندر کار مواد غذایی
  • استاندارد غذاهای بسته بندی
  • غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

کلیک برای خرید