تحقیق اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف

دانلود تحقیق با موضوع اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف، در قالب word و در 144 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه و کلیات، تعاریف خاک های شور و سدیمی، منشأ نمک در طبیعت، عوامل مؤثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب، هوادیدگی، رسوبات ثانویه یا فسیلی… …

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 144

حجم فایل: 1,229 کیلوبایت

قیمت: 25000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف،

در قالب word و در 144 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه و کلیات

تعاریف خاک های شور و سدیمی

منشأ نمک در طبیعت

عوامل مؤثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب

هوادیدگی

رسوبات ثانویه یا فسیلی

فرونشست ­ های جوی

فعالیت های بشر

شرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاک ها

طبقه بندی خاک های شور و سدیمی در جهان

خصوصیات خاک های شور

خاک های شور و سدیمی

خاک های سدیمی

طبقه بندی خاک های شور و سدیمی در ایران

شوری

سدیمی بودن

نمک غالب خاک­های سدیمی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک­های شور و سدیمی

خصوصیات فیزیکی

عمق مؤثر

وزن مخصوص ظاهری

توزیع خلل­ و ­فرج

هدایت هیدرولیکی یا آب گذری

قابلیت استفاده آب خاک

ساختمان خاک

سرعت نفوذ

بافت خاک

قابلیت کشت و کار

پراکنش رس ها و هدایت هیدرولیکی

خصوصیات شیمیایی:

واکنش خاک

نسبت جذب سدیم محلول (SAR) و درصد سدیم تبادلی (ESP)

هدایت الکتریکی

اثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان

سؤالاتی که در این تحقیق مطرح می باشند عبارتند از

فرضیات مطرح شده عبارتند از

اهداف

فصل دوم: بررسی منابع

خاک های بکر و تأثیر کشت و کار بر کیفیت و پایداری آن

تأثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر خصوصیات مختلف خاک ها

تأثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر پایداری خاک دانه­ها

تأثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر میزان رس قابل انتشار

تأثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر هدایت هیدرولیکی خاک

اثر شوری و سدیم تبادلی بر دینامیک ماده آلی و سرعت تجزیه آن

فصل سوم: مواد و روش­ها

زمان و مکان انجام پژوهش

مشخصات کلی مناطق مورد نمونه برداری

تهیه نمونه های خاک و تیمار کردن آنها

تجزیه­های فیزیکی انجام شده روی خاک ها و خاکدانه ها

بافت خاک

دانسیته توده خاک

پایداری خاکدانه­ها

رس قابل انتشار

هدایت هیدرولیکی اشباع

روش­های تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی خاک­ها

اندازه­گیری واکنش خاک

تجزیه­های بیولوژیکی انجام شده روی خاکدانه­ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه­ها در خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر شوری بر میزان پایداری خاکدانه­ها در خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر شوری بر میزان رس قابل انتشار در خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر شوری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر شوری بر میزان تنفس میکروبی خاک­های با کاربری متفاوت

تأثیر قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک­های با کاربری متفاوت

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات و راه کارها

منابع

عبارات و واژگان کلیدی:

  • اثر شوری
  • اثر قلیائیت
  • اثر شوری بر دینامیک ماده آلی
  • اثر شوری بر خصوصیات فیزیکی
  • خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف
  • منشأ نمک در طبیعت
  • عوامل موثر در شور شدن خاک
  • طبقه بندی خاک های شور
  • طبقه بندی خاک های سدیمی در ایران
  • تحقیق اثر شوری خاک

کلیک برای خرید