تحقیق مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا (2005 تا 1997)

دانلود تحقیق با موضوع مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا (2005 تا 1997)، در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، فصل اول: کلیات، بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، اهداف کلی، اهداف جزئی، محدوده زمانی و مکانی تحقیق، …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 91

حجم فایل: 224 کیلوبایت

قیمت: 10900 تومان

دانلود تحقیق با موضوع مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا (2005 تا 1997)،

در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

بیان مساله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزئی

محدوده زمانی و مکانی تحقیق

پیشینۀ تحقیق

کلید واژه ها

دموکراسی

اقتدارگرایی

جهانی شدن

موج جدید دموکراسی

پرسش اصلی

پرسشهای فرعی

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

چارچوب نظری تحقیق

نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)

نظریه دموکراسی: دوتوکویل و مارکس

چارچوب نظری محقق

نمودار

فصل دوم:

بخش اول

دموکراسی چیست

مبانی حکومت دموکراتیک

حقوق مدنی

اصل نمایندگی

حکومت جمهوری

تفکیک قوا

نظارت قوا بر یکدیگر

پارلمان و پارلمانتاریسم

ساختار پارلمان

دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی

فرآیند تشکیل دولت

کابینه دولت

تشکیل ائتلاف

اشکال تصمیم گیری در دموکراسی ها

مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی

مسئولیت مقامات انتفاعی

مسئولیت مقامات غیر انتفاعی

مبانی حکومت اقتدارگرا

اقتدار

منابع اقتدار

ضمانت اجرای اقتدار

ویژگیهای اقتدار

اقتدارگرایی

بخش دوم

نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک

هانا آرنت (توتالیتاریسم)

لینتز (اقتدارگرایی)

نظریه های حکومت های دموکراتیک

پوپر (دموکراسی)

دوتوکویل (دموکراسی)

نتیجه گیری

فصل سوم:

مقدمه

تعریف جهانی شدن

شاخص های جهانی شدن

نظریه های مختلف درباره جهانی شدن و تأثیر آن بر دموکراسی

رویکرد مثبت نسبت به تأثیر جهانی شدن بر دموکراسی

رویکرد منفی نسبت به تأثیر جهانی شدن بر دموکراسی

رویکرد بینابین نسبت به تأثیر جهانی شدن بر دموکراسی

محرک های دموکراتیزاسیون

توسعه اقتصادی

عملکرد (اقتصادی)

نقش کلیسایی کاتولیک

تغییر هنجارهای بین المللی

موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی

تأثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا

جمع بندی

فصل چهارم:

تحقق دموکراسی

درآمدی بر دموکراسی

محدوده های تحقق دموکراسی

جمع بندی

فصل پنجم:

موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه و ایران

دموکراسی در خاورمیانه

دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی

دموکراسی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر

ریشه های اقتصادی دموکراسی

تأثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران

جمع بندی

فصل ششم:

نتیجه گیری نهائی- دلایل تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها و پیشنهادات

نتیجه گیری نهائی

دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا

دلایل تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها

پیشنهادات

کتاب نامه

بخشی از متن تحقیق:

دموکراسی در سده نوزدهم، ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهم ترین دلایل اضمحلال حکومت های غیر دموکراتیک بود. پرسش اصلی پایان نامه این است که 1- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال 2005 تا 1997 بوده است؟ و 2- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است؟

پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی مؤثر بوده اند، توزیع عادلانه تر زمین، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا، از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده اند.

در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در 1970 از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید.

در این تحقیق، فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد. در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است، ولی می تواند در جوامع دیگر نیز به وجود آید. به شرط آن که خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است…

عبارات و واژگان کلیدی:

  • حکومت دموکراتیک
  • حکومت اقتدار گرا
  • حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا
  • پایان نامه رشته علوم سیاسی
  • مبانی حکومت
  • مبانی حکومت دموکراتیک
  • مبانی حکومت اقتدارگرا
  • تحقیق حکومت دموکراتیک
  • تحقیق حکومت اقتدارگرا
  • تحقیق مبانی حکومت

کلیک برای خرید