مقاله بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا و زیر کونیا به منظور ساخت کامپوزیت…

دانلود مقاله با موضوع بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا و زیر کونیا به منظور ساخت کامپوزیت Al2O3-ZrO2، در قالب pdf و در 14 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا و زیر کونیا به منظور ساخت کامپوزیت Al2O3-ZrO2، مورد تحقیق و پژوهش قرار… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 3,172 کیلوبایت

قیمت: 3850 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • در این مقاله رفتار ریخته گری ژلی و سینترینگ نانو پودر آلومینامورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 526 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این فایل رفتار ریخته گری ژلی و سینترینگ نانو پودر آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است عبارات و واژگان کلیدی: نانو پودر آلومینا ریخته گری ژلی سینترینگ آلزینات سدیم تحقیق پایان نامه مقاله پروژه کلیک برای خرید 4.5 487

 • در این فایل pdf نقش تولید سیمان های مخلوط در بهینه سازی در مصرف انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 136 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان در این فایل pdf نقش تولید سیمان های مخلوط در بهینه سازی در مصرف انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است عبارات و واژگان کلیدی: سیمان بتن بهینه سازی انرژی پتانسیل کارخانه انرژِی الکتریکی نفوذ هوای کاذب تحقیق پایان نامه مقاله پروژه کلیک برای خرید 3 77

 • دانلود مقاله با موضوع تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در ساخت نانوفیلترها، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در ساخت نانوفیلترها، مورد تحقیق و پژوهش قرار... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 2,021 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در…

 • دانلود مقاله با موضوع تأثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک استحاله ساختاری منو کلنیک به تتراگونال در زیر کونیا، در قالب pdf و در 8 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک استحاله ساختاری منو کلینیک تتراگونال در زیر کونیا، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق، تأثیر... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 202 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تأثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک استحاله ساختاری منو کلنیک به تتراگونال در زیر کونیا، در قالب…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی پارامترهای تفجوشی در تولید نانو کامپوزیت های دوتایی آلومینا- زیر کونیا به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار، در قالب pdf و در 12 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی پارامترهای تفجوشی در تولید نانو کامپوزیت های دوتایی آلومینا- زیر کونیا به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار، مورد... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 757 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی پارامترهای تفجوشی در تولید نانو کامپوزیت های دوتایی آلومینا- زیر کونیا به روش ریخته گری دوغابی تحت…

دانلود مقاله با موضوع بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا و زیر کونیا به منظور ساخت کامپوزیت Al2O3-ZrO2،

در قالب pdf و در 14 صفحه.

توضیحات:

در این مقاله کاربردی، بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا و زیر کونیا به منظور ساخت کامپوزیت Al2O3-ZrO2، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. اثر نامطلوب آگلومره های سخت و نرم موجود در پودرهای نانوئی بر خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات سرامیکی ساخته شده از این پودرها باعث شده است تا حذف آگلومره ها همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است تا با تغییر پارامترهای مربوط به مرحله مخلوط کردن، خواص قطعه تولید شده در مراحل خام و سینتر بهبود یابد. بدین منظور مخلوطی از پودر های آلومینا و زیرکنیا حاوی 85 درصد آلومینا و 15 درصد زیرکنیا با اندازه دانه به تربیب 10 و 50 نانومتر تحت عملیات آسیاب کاری (تر و خشک) و مخلوط کردن توسط دستگاه اولتراسونیک در محیط آبی قرار گرفت. هم چنین به منظور جلوگیری از آگلومره شدن مجدد، در مرحله مخلوط کردن تر، درصد های مختلفی از افزودنی های اوره، آنتراکینون 1، اتانول آمین 2 و دکستروز 3 استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط از لحاظ دانسیته، استحکام، سختی و ریز ساختار مربوط به زمانی است که از آسیاب گلوله ای خشک به همراه مخلوط کردن تر در محلول آبی حاوی اوره بهره گرفته شود.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 14

عبارات و واژگان کلیدی:

 • نانو پودر آلومینا
 • نانوپودر زیر کونیا
 • آلومینا
 • زیرکونیا
 • ساخت کامپوزیت
 • کامپوزیت
 • کامپوزیت پایه فلزی
 • پلیمر
 • سرامیک
 • اوره
 • آسیاب ماهواره ای
 • پودر نانو
 • آنتراکینون
 • اتانول آمین
 • دکستروز
 • مقاله کامپوزیت
 • تحقیق کامپوزیت

کلیک برای خرید