مقاله اثر پارامترهای فرآیند تولید کامپوزیت های مغناطیسی نرم (SMC) بر چگالی و خواص مکانیکی

دانلود مقاله با موضوع اثر پارامترهای فرآیند تولید کامپوزیت های مغناطیسی نرم (SMC) بر چگالی و خواص مکانیکی، در قالب pdf و در 17 صفحه. در این مقاله کاربردی، اثر پارامترهای فرآیند تولید کامپوزیت های مغناطیسی نرم (SMC) بر چگالی و خواص مکانیکی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، روشی جدید.. …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 1,606 کیلوبایت

قیمت: 3850 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • در این مقاله بررسی اثر مقدار ذرات Al2O3 بر خواص کامپوزیت Al-Al2O3 ساخته شده به روش متالوژی پودر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 882 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی اثر مقدار ذرات Al2O3 بر خواص کامپوزیت Al-Al2O3 ساخته شده به روش متالوژی پودر، در قالب pdf و در 11 صفحه. توضیحات: در این مقاله کاربردی رسی اثر مقدار ذرات Al2O3 بر…

 • در این مقاله اثر پارامترهای فرآیند ساخت بر ساختار فوم آلومینیومA 356 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 183 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این مقاله کاربردی اثر پارامترهای فرآیند ساخت بر ساختار فوم آلومینیومA 356 مورد بررسی قرار گرفته است فو مهای آلومینیومیA 356 با سلول بسته با اضافه کردن مواد پدیدآورنده گاز (هیدرید تیتانیم) به مذاب تولید شدند. در این مقاله اثر دما و…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی پارامترهای تفجوشی در تولید نانو کامپوزیت های دوتایی آلومینا- زیر کونیا به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار، در قالب pdf و در 12 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی پارامترهای تفجوشی در تولید نانو کامپوزیت های دوتایی آلومینا- زیر کونیا به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار، مورد... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 757 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی پارامترهای تفجوشی در تولید نانو کامپوزیت های دوتایی آلومینا- زیر کونیا به روش ریخته گری دوغابی تحت…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم- مس تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی، در قالب pdf و در 12 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم- مس تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 690 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم- مس تولید شده به روش اتصال نورد…

 • دانلود مقاله با موضوع تولید پودرهای نانوکریستال آهن- کبالت قابل استفاده در کامپوزیت های مغناطیسی نرم به روش آلیاژسازی مکانیکی، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، تولید پودرهای نانوکریستال آهن- کبالت قابل استفاده در کامپوزیت های مغناطیسی نرم به روش آلیاژ سازی مکانیکی، مورد تحقیق و... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 353 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تولید پودرهای نانوکریستال آهن- کبالت قابل استفاده در کامپوزیت های مغناطیسی نرم به روش آلیاژسازی مکانیکی، در قالب pdf و در…

دانلود مقاله با موضوع اثر پارامترهای فرآیند تولید کامپوزیت های مغناطیسی نرم (SMC) بر چگالی و خواص مکانیکی،

در قالب pdf و در 17 صفحه.

در این مقاله کاربردی، اثر پارامترهای فرآیند تولید کامپوزیت های مغناطیسی نرم (SMC) بر چگالی و خواص مکانیکی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، روشی جدید برای تولید کامپوزیت های مغناطیسی نرم به کار رفته است. در این پژوهش، کامپوزیت های مغناطیسی نرم به روش فشردن گرم تولید شده اند. نمونه های حاوی درصدهای مختلف از رزین فنولیک در فشارهای 450 MPa تا 950 Mpa در دماهای 150 تا 300 درجه سانتیگراد برای مدت 30 تا 90 دقیقه پرس شده و در نهایت در زمان های 8 تا 72 ساعت عملیات حرارتی شده اند. سپس چگالی و استحکام فشاری نمونه ها اندازه گیری شدند. هم چنین سطح شکست نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهند که تا فشار 850 MPa، افزایش فشار فشردن سبب افزایش چگالی و استحکام نمونه ها می شود، ولی فشارهای بالاتر منجر به افت خواص مذکور می گردد.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 17

عبارات و واژگان کلیدی:

 • پارامترهای فرآیند تولید
 • تولید کامپوزیت
 • کامپوزیت مغناطیسی
 • کامپوزیت مغناطیسی نرم
 • مقاله پارامترهای فرآیند تولید
 • مقاله تولید کامپوزیت
 • مقاله کامپوزیت مغناطیسی
 • مقاله کامپوزیت مغناطیسی نرم
 • تحقیق پارامترهای فرآیند تولید
 • تحقیق تولید کامپوزیت

کلیک برای خرید