مقاله اثر عملیات حرارتی بازگشت دادن بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی

دانلود مقاله با موضوع اثر عملیات حرارتی بازگشت دادن بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، اثر عملیات حرارتی بازگشت دادن بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. ریزساختار فولاد دوفازی می تواند از طریق بازگشت و به همراه آن تغییر… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 201 کیلوبایت

قیمت: 3850 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • در این مقاله بررسی خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژی نیوبیوم-وانادیوم دار مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 1,749 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این مقاله کاربردی بررسی خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژی نیوبیوم-وانادیوم دار مورد پژوهش قرار گرفته است عبارات و واژگان کلیدی: فولاد میکروآلیاژی نیوبیوم وانادیوم دار مواد متالورژی کلیک برای خرید 3.6 323

 • دانلود مقاله با موضوع تأثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی با انرژی نقص در چیده شدن کم و متوسط، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی با انرژی نقص در چیده شدن کم و متوسط، مورد... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 661 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تأثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن…

 • دانلود مقاله با موضوع تأثیرات زمان و دمای آنیل بر خواص مکانیکی یک فولاد دوفازی نایبیوم دار، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثیرات زمان و دمای آنیل بر خواص مکانیکی یک فولاد دوفازی نایبیوم دار، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. فولادهای دوفازی فریتی- مارتنزیتی، گروهی از فولادهای... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 766 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تأثیرات زمان و دمای آنیل بر خواص مکانیکی یک فولاد دوفازی نایبیوم دار، در قالب pdf و…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل آلیاژ شده (1% مس، 1% آلومینیوم)، در قالب pdf و در 8 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل آلیاژ شده (1% مس، 1% آلومینیوم)، مورد... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 983 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل آلیاژ شده (1% مس، 1%…

 • در این مقاله اثر پیر کرنشی دینامیکی بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی با مورفولوژی مارتنزیت رشته ای مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 561 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این فایل اثر پیر کرنشی دینامیکی بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی با مورفولوژی مارتنزیت رشته ای مورد بررسی قرار گرفته است جهت بررسی اثر پیر کرنشی بر خواص کششی و خستگی فولادهای دوفازی با مارتنزیت رشته ای، فولادهای دوفازی (DP)…

دانلود مقاله با موضوع اثر عملیات حرارتی بازگشت دادن بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی،

در قالب pdf و در 11 صفحه.

در این مقاله کاربردی، اثر عملیات حرارتی بازگشت دادن بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. ریزساختار فولاد دوفازی می تواند از طریق بازگشت و به همراه آن تغییر در خواص مکانیکی تغییر کرده و اصلاح شود. این مطالعه، به بررسی اثر دمای بازگشت بر روی خواص کششی فولاد دوفازی پرداخته است. به این منظور نمونه های آنیل میان بحرانی شده در دماها و زمان های مختلف تحت عملیات بازگشت، قرار گرفتند. ملاحظه گردید که افزایش دمای بازگشت تا 200 درجه سانتی گراد، استحکام تسلیم را به میزان جزئی افزایش داده، ولی افزایش بیشتر دمای بازگشت موجب کاهش در استحکام تسلیم شده است. در مورد استحکام کششی نیز تقریباً چنین وضعتی وجود دارد، اما با این تفاوت که استحکام کششی در اثر بازگشت تا 200 درجه سانتی گراد تقریباً ثابت می ماند. درصد ازدیاد طول فولاد نیز با افزایش دمای بازگشت افزایش جزئی می یابد. ایجاد پدیده نقطه تسلیم در اثر بازگشت در دماهای بالای 400 درجه سانتی گراد نیز از نتایج دیگر این مطالعه بود. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش ها دیده شد که دمای 400 درجه سانتیگراد و زمان 1 ساعت برای بازگشت این فولاد دوفازی مناسب است.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 11

عبارات و واژگان کلیدی:

 • عملیات حرارتی
 • خواص مکانیکی فولاد
 • فولاد دوفازی
 • مارتنزیت
 • فریت
 • مقاله عملیات حرارتی
 • مقاله خواص مکانیکی فولاد
 • مقاله فولاد دوفازی
 • مقاله مارتنزیت
 • مقاله فریت
 • تحقیق عملیات حرارتی
 • تحقیق خواص مکانیکی فولاد
 • تحقیق فولاد دوفازی
 • تحقیق مارتنزیت
 • تحقیق فریت

کلیک برای خرید