مقاله سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی

دانلود مقاله با موضوع سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی، در قالب pdf و در 7 صفحه. در این مقاله کاربردی، سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 128 کیلوبایت

قیمت: 3850 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود مقاله با موضوع بررسی شرایط پوشش دهی به روش آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی و زبری سطح پوشش های کامپوزیتی نیکل- کربن، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی شرایط پوشش دهی به روش آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی و زبری سطح پوشش های کامپوزیتی نیکل- کربن مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته... … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 405 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی شرایط پوشش دهی به روش آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی و زبری سطح پوشش های…

 • دانلود مقاله با موضوع تولید پودر آلومیناید تیتانیم به روش احیای همزمان دی اکسید تیتانیم و اکسید آلومینیم، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، تولید پودر آلومیناید تیتانیم به روش احیای هم زمان دی اکسید تیتانیم و اکسید آلومینیم، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. ترکیبات بین فلزی آلومینا.. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 419 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تولید پودر آلومیناید تیتانیم به روش احیای همزمان دی اکسید تیتانیم و اکسید آلومینیم، در قالب pdf…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی میکرو ساختار و خواص الکترو شیمیایی پوشش های تبدیلی نانو اکسید سریم دوستدار محیط زیست بر روی آلیاژهای آلومینیوم، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی میکرو ساختار وخواص الکترو شیمیای پوشش های تبدیلی نانو اکسید سریم دوستدار محیط زیست بر روی آلیاژهای... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 1,461 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی میکرو ساختار و خواص الکترو شیمیایی پوشش های تبدیلی نانو اکسید سریم دوستدار محیط زیست بر روی آلیاژهای…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی سنتز نانو پودر اکسید روی با استفاده از روش سل- ژل احتراقی، در قالب pdf و در 8 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی سنتز نانو پودر اکسید روی با استفاده از روش سل- ژل احتراقی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. روش سل- ژل احتراقی یکی از روش های متداول در تولید نانوپودرها... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 1,517 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی سنتز نانو پودر اکسید روی با استفاده از روش سل- ژل…

 • در این مقاله تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سنتز نانو ذرات مولایت به روش سل- ژل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 1,435 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این مقاله کاربردی تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سنتز نانو ذرات مولایت به روش سل- ژل مورد بررسی قرار گرفته است در این مقاله تهیه ذرات نانوسایز مولایت، توسط فرآیند سل- ژل مورد بررسی قرار گرفته است. نیترات…

دانلود مقاله با موضوع سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی،

در قالب pdf و در 7 صفحه.

توضیحات:

در این مقاله کاربردی، سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق، سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس پوشش داده شده با دکستران و فعال سازی گروه های سطح دکستران، گزارش شده است. سنتزFe3O4 –Dextran از واکنش یون های فروس و فریک با پلیمر دکستران در محیط بازی صورت می گیرد. متوسط سایز ذرات حدود 30-40nm به دست آمد. آنالیزهای انجام شده شامل ATIR Attenuated total internal reflection spectroscopy X-ray diffraction (XRD) و thermogravimetric analysis (TGA) می باشد. در مجموع، پس از فعال سازی سطح ذرات با گروه های سطحی کربوکسیل آن ها قابلیت اتصال به بیو مولکول ها مختلف را پیدا می کنند که جهت کاربردهای پزشکی مانندMRI جدایش سلولی، رهایش دارو و هیپرترمیا مطلوب می باشند.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 7

عبارات و واژگان کلیدی:

 • سنتز نانو ذرات
 • سوپر پارا مغناطیس
 • نانوذرات سوپر پارا مغناطیس
 • اکسید آهن
 • پوشش دکستران
 • دکستران
 • محلول مغناطیسی MRI
 • جدایش سلولی
 • رهایش دارو
 • هایپرترمیا
 • مقاله سنتز نانو ذرات
 • مقاله سوپر پارا مغناطیس
 • مقاله نانوذرات سوپر پارا مغناطیس
 • مقاله اکس

کلیک برای خرید