مقاله مطالعه رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار

دانلود مقاله با موضوع مطالعه رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار، در قالب pdf و در 9 صفحه. در این مقاله کاربردی، مطالعه رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. فولادهای زنگ نزن آستنیتی، به… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 1,886 کیلوبایت

قیمت: 3850 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود مقاله با موضوع تأثیر تشکیل فاز سیگما در دمای بالا بر روی رفتار شکست کششی فلز جوش فولاد زنگ نزن، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثیر تشکیل فاز سیگما در دمای بالا بر روی رفتار شکست کششی فلز جوش فولاد زنگ نزن L316، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، تأثیر... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 1,536 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تأثیر تشکیل فاز سیگما در دمای بالا بر روی رفتار شکست…

 • دانلود مقاله با موضوع اندازه گیری تنش آستانه در فولاد زنگ نزن 2025 پایدار شده با نایوبیوم در دمای بالا حین خزش، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، اندازه گیری تنش آستانه در فولادزنگ نزن 2025 پایدار شده با نایوبیوم در دمای بالا حین خزش مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. آلیاژ فولاد... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 492 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع اندازه گیری تنش آستانه در فولادزنگ نزن 2025 پایدار شده با نایوبیوم در…

 • در این مقاله روکش کاری چدن داکتیل با فولاد زنگ نزن آستنیتی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 9 حجم فایل: 1,273 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این فایل روکش کاری چدن داکتیل با فولاد زنگ نزن آستنیتی مورد بررسی قرار گرفته است دراین پژوهش چدن داکتیل با الکترود E309 با استفاده از روش جوشکاری قوسی فلز پوشش دار روکش کاری شده است ایده اساسی برمبنای استفاده از کروم…

 • دانلود مقاله با موضوع تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر نیتروژن به روش آلیاژسازی مکانیکی، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر نیتروژن به روش آلیاژسازی مکانیکی، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق، امکان تولید فولاد زنگ نزن پر نیتروژن... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 164 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تولید فولاد زنگ نزن آستنیتی پر نیتروژن به روش آلیاژسازی مکانیکی، در قالب pdf و در 11 صفحه.…

 • دانلود مقاله با موضوع تأثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی با انرژی نقص در چیده شدن کم و متوسط، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی با انرژی نقص در چیده شدن کم و متوسط، مورد... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 661 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تأثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن…

دانلود مقاله با موضوع مطالعه رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار،

در قالب pdf و در 9 صفحه.

در این مقاله کاربردی، مطالعه رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولادهای زنگ نزن آستنیتی شبه پایدار، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. فولادهای زنگ نزن آستنیتی، به علت مقاومت به خوردگی عمومی خوب و استحکام نسبتاً بالایی که دارند، جایگاه ویژه ای در صنعت پیدا کرده اند. استحاله آستنیت به مارتنزیت در اثر تغییر فرم پلاستیک بر روی خواص مکانیکی این فولادها تأثیر زیادی دارد. لذا مطالعه استحاله مارتنزیتی در فولادهای فوق از اهمیت به سزائی برخوردار است. در تحقیق حاضر، بررسی اثر نورد سرد بر استحاله آستنیت به مارتنزیت در دو فولاد AISI 316 و AISI 304 با استفاده از مطالعات متالوگرافی و سختی سنجی و آزمایش XRD انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش میزان درصد کرنش نورد، فاز مارتنزیت، در هر دو فولاد مذکور به طور پیوسته افزایش می یابد و این افزایش، روندی کند شونده دارد. از طرفی مشخص شد که با افزایش میزان درصد کرنش، فاز مارتنزیت تشکیل شده در نوع AISI 304 بیشتر از نوع AISI 316 می باشد.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 9

عبارات و واژگان کلیدی:

 • رفتار دگرگونی فازی
 • نورد بر روی فولاد
 • نورد فولاد
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی
 • فولاد زنگ نزن
 • فولاد زنگ نزن شبه پایدار
 • نورد سرد
 • استحاله مارتنزیت
 • تفرق اشعه X
 • مقاله رفتار دگرگونی فازی
 • مقاله نورد بر روی فولاد
 • مقاله نورد فولاد
 • مقاله فولاد زنگ نزن آستنیتی
 • مقاله فو

کلیک برای خرید