مقاله بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al-Si اعمالی بر روی سوپر آلیاژ In-738 به روش دوغابی

دانلود مقاله با موضوع بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al-Si اعمالی بر روی سوپر آلیاژ In-738 به روش دوغابی، در قالب pdf و در 8 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al-Si اعمالی بر روی سوپر آلیاژ In-738 به روش دوغابی Fulltext، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است… …

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 1,111 کیلوبایت

قیمت: 3850 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود مقاله با موضوع تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در ساخت نانوفیلترها، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در ساخت نانوفیلترها، مورد تحقیق و پژوهش قرار... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 2,021 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی خواص ریزساختاری سوپر آلیاژ IN X-750 تحت فرآیند پیرسازی القایی، در قالب pdf و در 12 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی خواص ریزساختاری سوپر آلیاژ IN X-750 تحت فرایند پیرسازی القایی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شم… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 304 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی خواص ریزساختاری سوپر آلیاژ IN X-750 تحت فرآیند پیرسازی القایی، در قالب pdf و در 12…

 • دانلود مقاله با موضوع افزایش مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن به وسیله اعمال پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم با روش سل - ژل، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، افزایش مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن به وسیله اعمال پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم با روش سل- ژل، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 188 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع افزایش مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن به وسیله اعمال پوشش نانو…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی مقایسه ای رفتار خوردگی داغ پوشش آلومینایدی و کوره ای، در قالب pdf و در 9 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی مقایسه ای رفتار خوردگی داغ پوشش آلومینایدی به کمک روش الکتروشیمیایی وکوره ای، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در توربین های گازی به دلیل دمای کاری بالا... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 9 حجم فایل: 8,504 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی مقایسه ای رفتار خوردگی داغ پوشش آلومینایدی و کوره ای، در قالب pdf و در…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al-Si اعمالی بر روی سوپر آلیاژ In-738 به روش دوغابی، در قالب pdf و در 8 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al-Si اعمالی بر روی سوپر آلیاژ In-738 به روش دوغابی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. آلوده کننده های... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 799 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al-Si اعمالی بر روی سوپر آلیاژ…

دانلود مقاله با موضوع بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al-Si اعمالی بر روی سوپر آلیاژ In-738 به روش دوغابی،

در قالب pdf و در 8 صفحه.

در این مقاله کاربردی، بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al-Si اعمالی بر روی سوپر آلیاژ In-738 به روش دوغابی Fulltext، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. آلوده کننده های خورنده موجود در سوخت های مصرفی توربین های گازی مانند Na2SO4,V2O5,NaCl، با تشکیل یک لایه نمک مذاب بر روی سطح، باعث خوردگی در دمای بالا می شوند. کاربرد آلیاژهای پیشرفته به تنهایی نتوانسته است مشکلات ناشی از خوردگی داغ را حل کند، لذا پوشش های مختلفی به روش های گوناگون برای حفاظت اجزای توربین بکار می رود.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 8

عبارات و واژگان کلیدی:

 • مقاومت به خوردگی
 • سوپر آلیاژ
 • سوپر آلیاژ In
 • 738
 • بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al
 • تحقیق مقاومت به خوردگی
 • تحقیق سوپر آلیاژ
 • تحقیق سوپر آلیاژ In
 • 738
 • تحقیق بررسی مقاومت به خوردگی داغ پوشش های Al
 • دانلود تحقیق مقاومت به خوردگی
 • دانلود تحقیق سوپر آل

کلیک برای خرید