بررسی تاثیر برخی پارامترهای فرآیند برتوزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودرآلومینیوم

در این مقاله بررسی تاثیر برخی پارامترهای فرآیند برتوزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودرآلومینیوم تولید شده به روش SAMD مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. …

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 993 کیلوبایت

قیمت: 3850 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود مقاله با موضوع تأثیر مقدار و اندازه ذرات جوانه زای Ti-6Al-4V بر ریزساختار آلیاژ آلومینیوم A356، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثیر مقدار و اندازه ذرات جوانه زای Ti-6Al-4V بر ریزساختار آلیاژ آلومینیومA 356، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق، به بررسی تأثیر... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 1,928 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع تأثیر مقدار و اندازه ذرات جوانه زای Ti-6Al-4V بر ریزساختار آلیاژ آلومینیوم A356، در قالب pdf و در…

 • در این مقاله تاثیر بافت و مورفولوژی بر روانکاری پوشش های رسوب فیزیکی بخار ایندیم و سرب مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 1,467 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این مقاله کاربردی تاثیر بافت و مورفولوژی بر روانکاری پوشش های رسوب فیزیکی بخار ایندیم و سرب مورد بررسی قرار گرفته است در این تحقیق پوشش های نازکی از ایندیم و سرب روی زیرلایه فولادی به روش…

 • در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستینتی ریز ساختار جوش با ساختار آستینتی فلز پایه اختلاف دارد و غالبا فاز فریت در جوش بوجود می آید. اهمیت این فاز در مطالعات خوردگی و میزان تنش های پسماند ناشی از جوشکاری آشکار می شود، لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و درصد فاز ف… فرمت فایل دانلودی: PDF فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 476 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستینتی ریز ساختار جوش با ساختار آستینتی فلز پایه اختلاف دارد و غالبا…

 • در این مقاله تاثیر پارامترهای فرآیند پاشش پلاسمایی بر میکروساختار و خواص مکانیکی پوشش های سپر حرارتی زیرکونیا مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 2,312 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این مقاله کاربردی تاثیر پارامترهای فرآیند پاشش پلاسمایی بر میکروساختار و خواص مکانیکی پوشش های سپر حرارتی زیرکونیا مورد بررسی قرار گرفته است پوشش های زیرکونیای پایدار شده با ایتریا (YSZ) توسط روش پاشش پلاسمای اتمسفری…

 • در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف بر روی کاهش میزان گوگرد در فرآیند متالوژی ثانویه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 149 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این فایل تاثیر پارامترهای مختلف بر روی کاهش میزان گوگرد در فرآیند متالوژی ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است تمیزی فولاد که بستگی به میزان عناصر ناخالصی مضر، پایین بودن آخالهای غیر فلزی و توزیع مناسب آنها در محصول نهایی می باشد…

در این مقاله کاربردی بررسی تاثیر برخی پارامترهای فرآیند برتوزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودرآلومینیوم تولید شده به روش SAMD مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است روش نسبتا جدیدی در تولید پودرهای فلزی SAMD است که در آن از هم پاشیدگی و تکه تکه شدن مذاب در اثر همزدن مذاب به همراه یک ماده واسط جامد صورت می پذیرد و پس از انجماد قطرات مذاب حاصل و جدانمودن ماده واسط پودرفلزی به دست م یآید درتحقیق حاضر پودرآلیاژ Al-6wt%Siبا استفاده از این روش تولید شده

عبارات و واژگان کلیدی:

 • روش SAMD
 • پودر آلیاژ آلومینیوم
 • نسبت وزنی ماده واسط به آلومینیم
 • سرعت همزدن
 • انداز متوسط ذرات پودری
 • مورفولوژی پودرها
 • تحقیق
 • پایان نامه
 • مقاله
 • مواد
 • متالورژی

کلیک برای خرید