تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه بزرگان

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی بدین ترتیب می توان اهداف تعلیم و تربیت در نزد فارابی را بیان کرد الف) آموزش عقاید صحیح و تقویت اعتقاد به آنها. عقایدی همچون اعتقاد به خدا، عقل فعال، جهان آخرت، سعادت و راه وصول به آن از طریق شناخت افعال و اعمالی که به سعادت منتهی می شود. ب) آموزش مهارتهای لا…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 21 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی

بدین ترتیب می توان اهداف تعلیم و تربیت در نزد فارابی را بیان کرد

الف) آموزش عقاید صحیح و تقویت اعتقاد به آنها. عقایدی همچون اعتقاد به خدا، عقل فعال، جهان آخرت، سعادت و راه وصول به آن از طریق شناخت افعال و اعمالی که به سعادت منتهی می شود.

ب) آموزش مهارتهای لازم برای تصدی وظیفه در مدینه فاضله

ج) ترغیب و تشویق افراد برای عمل بر طبق عقاید صحیح

د) ترغیب و تشویق افراد برای انجام وظایف مدنی (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 1377)

ب) اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه قابسی

از دیدگاه او هدف تعلیم و تربیت کاملاً دینی است او فصل اول کتابش را با مباحث مهم دینی آغاز کرده است و او این هدف دینی را دو بعد اعتقادی و رفتاری (عملی) و با عناوین ایمان – اسلام، استقامت و… تبیین می کند او در بعد اعتقادی هدف تعلیم و تربیت را ایمان می داند.

ج) اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سحنون

در نوشته های ابن سحنون هدف از تعلیم و تربیت امری واضح تلقی شده است و این اهداف ناظر بر تربیت دینی است.

1) باید فرزندان جامعه که در سنین تحصیل اند با سواد شوند تا به تدریج جامعه از امی بودن نجات یابد و این امری است که که مطلوب عقلا و شارع است او سوادآموزی را ردیف نیازها و مسائل ضروری جامعه به حساب آورده

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه

الف) فارابی

ب) قاسبی

ج) ابن سحنون

مبنای تعیین اهداف تعلیم و تربیت

الف) مبنای علمی

ب) مبنای فلسفه

1) معرفت شناسی

2) هستی شناسی

3) ارزش شناسی

ج) مبنای دینی

اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام

اهداف نمائی

اهداف جزئی

روش های تعلیم و تربیت

الف) روش های تربیت مقربی

ب) روش های خودسازی

ج) روش های تربیت در اسلام

د) روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن خلدون

آداب و وظایف ویژه معلم با دانش آموزان

آداب و وظایف معلم در امر تدریس و جلسه درس

چکیده

منابع

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق فلسفه و منطق
  • کار تحقیقی فلسفه
  • فلسفه و منطق
  • دانلود تحقیق
  • اهداف تعلیم و تربیت
  • تعلیم و تربیت
  • فارابی
  • قاسبی
  • ابن سحنون

کلیک برای خرید