مطالعه تاثیر ریز ساختار فولاد در عملکرد ممانعت کنندگی خوردگی

در این مقاله مطالعه تاثیر ریز ساختار فولاد در عملکرد ممانعت کنندگی خوردگی شیف بازها توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. …

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 1,213 کیلوبایت

قیمت: 3850 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • در این مقاله تاثیر عناصر آلیاژی بر ساختار و خواص مکانیکی چدنهای پر سیلیسیم مقاوم به خوردگی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 329 کیلوبایت قیمت: 3880 تومان در این مقاله کاربردی تاثیر عناصر آلیاژی بر ساختار و خواص مکانیکی چدنهای پر سیلیسیم مقاوم به خوردگی مورد بررسی قرار گرفته است چدنهای پر سیلیسیم مقاوم به خوردگی با 15 درصد سیلیسیم از ارزانترین آلیاژهای مقاوم به…

 • تحقیق برسی تاثیر کارسرد قبل از پیرسازی بر ریز ساختار آلیاژ AEREX 350… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 497 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این مقاله کاربردی برسی تاثیر کارسرد قبل از پیرسازی بر ریز ساختار آلیاژ AEREX 350 مورد بررسی قرار گرفته است تاثیر اعمال مقادیر مختلف کار سرد بر ریز ساختار ناشی از پیرسازی سوپر آلیاژ AEREX 350 مورد مطالعه قرار گرفته است. از تست فشار برای اعمال مقادیر مورد نیاز تغییر فرم پلاستیکی استفاده شده و رفتار سوپر آلیاژ در حین پیرسازی توسط تکنیک…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی اثر افزودن فرو بور بر ریز ساختار فولاد منگنزی هادفیلد، در قالب pdf و در 8 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی اثر افزودن فرو بور بر ریز ساختار فولاد منگنزی هادفیلد، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 319 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی اثر افزودن فرو بور بر ریز ساختار فولاد منگنزی هادفیلد، در قالب…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی اثر کوئنچ مستقیم بر ریز ساختار فولاد منگنزی هادفیلد، در قالب pdf و در 9 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی اثر کوئنچ مستقیم بر ریز ساختار فولاد منگنزی هادفیلد، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. فولادهای آستنیتی منگنزی در شرایط ریختگی به دلیل رسئب کاربید در مرز دانه ها... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 9 حجم فایل: 5,838 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی اثر کوئنچ مستقیم بر ریز ساختار فولاد منگنزی هادفیلد، در قالب pdf و در 9…

 • در این مقاله بررسی ممانعت کنندگی دو شیف باز جدید بر روی مس در اید سولفوریک نیم مولار مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 117 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این فایل بررسی ممانعت کنندگی دو شیف باز جدید بر روی مس در اید سولفوریک نیم مولار مورد بررسی قرار گرفته است مطالعه ازدارندگی دو شیف باز با نامهای bis- (2-hydroxy-3-methoxy) -1,6-diaminohexane salicyladimine و bis- (2-hydroxy)…

در این مقاله کاربردی مطالعه تاثیر ریز ساختار فولاد در عملکرد ممانعت کنندگی خوردگی شیف بازها توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس مورد بررسی قرار گرفته است عملکرد دو شیف باز با نامهای N ، N – ارتو – فینیل استیل استون آمین (S1) و 4 – [(3 – {[1 – (2- هیدروکسی فنیل) متیلیدین] آمینو} پروپیل] اتانیمیدول] – 3، 1- بنزندیول (S2) در ممانعت از خوردگی فولاد در محلول اسید هیدروکلریدریک یک مولار با دو ریز ساختار متفاوت آنیل (A) و کوئینچ و تمپر شده (Q&T) توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس مورد مطالعه قرار گرفت.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • ریز ساختار فولاد
 • EIS
 • شیف باز
 • جذب
 • نمودارهای بد
 • تحقیق
 • پایان نامه
 • مقاله
 • پروژه
 • مواد
 • متالورژی

کلیک برای خرید