مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 103 کیلوبایت

قیمت: 8500 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • بخشی از متن: در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن.. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 11 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان بخشی از متن: در این مقاله…

  • دانلود تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی و خسارت به محیط زیست، در قالب doc و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف محیط زیست و خسارات زیست محیطی، ارزیابی خسارت زیست محیطی، ماهیت مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت زیست… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 97 کیلوبایت قیمت: 6000 تومان دانلود تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی و خسارت به محیط زیست، در قالب doc و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تعریف محیط زیست و خسارات زیست محیطی ارزیابی خسارت زیست…

  • دانلود جزوه آموزشی با موضوع خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی)، در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: فرآیند و نحوه پذیرش و پرداخت خسارت ثالث مالی، گام اول، مراحل پذیرش، 1- پذیرش... … فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 55 حجم فایل: 3,298 کیلوبایت قیمت: 10800 تومان دانلود جزوه آموزشی با موضوع خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی)، در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بخش اول: فرآیند و نحوه پذیرش و…

  • گفتاراول: کلیات حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد. حقوقدانان معتقدندباید… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 97 حجم فایل: 70 کیلوبایت قیمت: 19000 تومان گفتاراول: کلیات حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه…

  • دانلود تحقیق با موضوع مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات، در قالب word و در 143 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکت های تجاری و مدنی که در مقام نماینده… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 143 حجم فایل: 158 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان دانلود تحقیق با موضوع مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات، در قالب word و در 143 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق:…

بخشی از متن اصلی:

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست. البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

چکیده

مقدمه

فصل اول – بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول کلیات بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.

2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.

الف شرکت سهامی

ب شرکت با مسئولیت محدود

پ شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

ج شرکت تعاونی

ت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

هانجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)

الف- شرکت سهامی

ب- شرکت با مسئولیت محدود

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

بحث دوم مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)

ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد

1- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

2- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

1-2- رعایت موضوع شرکت

2-2 رعایت حدود اختیارات

شرکت سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

شرکت تعاونی

3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها

5- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد

فصل دوم بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

بند اول انجام معامله با فرض اهلیت مدیر

2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

معاملات در صورت جمع شرایط ذیل

1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فصل سوم – بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس

مبحث اول کلیات

گفتار اول انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام

1- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می شوند.

2- شرکتهای قانونی

3- شرکتهای ثبت شده

گفتار دوم مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن

1- مفهوم قاعده

2- سابقه تاریخی به قاعده

گفتار سوم بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی

گفتار چهارم بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران

مبحث دوم تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات

1- شرکتهای قانونی و ثبت شده

2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت

مبحث سوم تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)

گفتار اول تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)

گفتار دوم تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)

گفتار سوم روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران

نتیجه گیری

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

شرکت مدنی

حقوق انگلیسی

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 150

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق مطالعه مقایسه ای و تطبیقی
  • تحقیق پیرامون مسئولیت مدنی
  • دانلود تحقیق مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری
  • پایان نامه رشته حقوق
  • پایان نامه پیرامون مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران

کلیک برای خرید