تحقیق اساسنامه انجمن دوستداران ایران

فصل اول _کلیات و اهداف: ماده 1 نام سازمان غیر دولتی مورد نظر: انجمن دوستداران ایران است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصارانجمن نامیده می شود. ماده 2 نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای علمی _فرهنگی _اجتماعی انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اسا…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 29 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

فصل اول _کلیات و اهداف:

ماده 1

نام سازمان غیر دولتی مورد نظر: انجمن دوستداران ایران است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصارانجمن نامیده می شود.

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای علمی _فرهنگی _اجتماعی انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا انجمن از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت و آئین نامه شماره 12608/ت 27367 ه مورخ 9/11/1381 مصوب هیئت محترم وزیران می باشد و محدوده فعالیت آن در سطح تهران میباشد.

ماده 3

محل: مرکز اصلی انجمن در استان تهران شهرستان تهران به نشانی: بزرگراه رسالت بین شانزده متری اول و مجیدیه نبش کوچه احمدی پ 30 واحد8 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده4

تابعیت: ایرانی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 5

مدت فعالیت نامحدود از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده6

دارائی اولیه 1000000 ریال اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 1000000 ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار خزانه دار قرار گرفته است.

ماده7

هیئت موسس بعد از تاسیس و انتخاب بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره) توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها تحت عنوان موسس مسولیتی در انجمن نخواهد داشت.

ماده 8

اهداف انجمن عبارتند از:

الف: کلیات

1-شناسائی نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور

2-کمک به احیاءهویت ایرانیان مقیم خارج از کشور

3-برگزاری جلسات و همایشهای ملی با کسب مجوزدر رابطه بامسائل فرهنگی واجتماعی ایرانیان مقیم خارج از کشور

4-انجام کارهای تحقیقاتی درباره موضوعات ایرانیان مقیم خارج از کشور

5-کمک به انجام امور علمی و اداری ایرانیان

6-انتشار نشریه ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور (با کسب مجوز از مراجع ذیربط)

7-ایجاد ارتباط بین دانشجویان ایرانی داخل و خارج از کشور

8-کمک به برگزاری تورهای ایرانگردی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور (با کسب مجوز از مراجع ذیربط)

9-تسهیل در امر ایجاد زمینه های لازم جهت جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور (با کسب مجوز از مراجع ذیربط)

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق علوم سیاسی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم سیاسی
  • علوم سیاسی
  • اساسنامه
  • دوستداران ایران

کلیک برای خرید