تحقیق تشکیل نفت

چگونه نفت در کره زمین تشکیل شد؟ می گویند نفت از بقایای موجودات زنده پیشین و بسیار قدیمی در دل زمین تشکیل شده است. میلیونها سال پیش، بخشهای وسیعی از خشکیهای کنونی زیر آب بوده وخورشید بر پهنه گسترده آب و تمام موجودات زنده درون آن می تابید. گیاهان و جانوران دریایی، انرژی خورشید را در بدن خود…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 45 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

چگونه نفت در کره زمین تشکیل شد؟

می گویند نفت از بقایای موجودات زنده پیشین و بسیار قدیمی در دل زمین تشکیل شده است. میلیونها سال پیش، بخشهای وسیعی از خشکیهای کنونی زیر آب بوده وخورشید بر پهنه گسترده آب و تمام موجودات زنده درون آن می تابید.

گیاهان و جانوران دریایی، انرژی خورشید را در بدن خود ذخیره می کردند. وقتی این جانوران می مردند بقایای جسدشان به کف دریا می رفت و در لایه ای زیر مواد رسوبی (ذرات ریز سنگ و ماسه) مدفون می شد هنگامی که بقایای آلی این جانوران و گیاهان در زیر چندین لایه ماسه و لجن مدفون می شد، مواد شیمیایی و باکتریهای گوناگون، به فعالیتهای خود ادامه می دادند. البته هنوز به طور قطعی بر کسی روشن نشده است که چگونه این میکروبها و مواد شیمیائی در اثر فعل وانفعالاتی که بر روی چربی و روغن موجودات زنده پیشین دریا انجام می دادند باعث تبدیل آنها به گاز می شدند ولی پس از گذشت مدتهای طولانی، قطرات کوچک روغن سنگ یا… نفت امروزی تشکیل می شد.

بعدها لایه های ماسه و لجن ورسی که روی هم خوابیده بود به سنگهای شنی و آهکی تبدیل شد. این سنگها را سنگهای رسوبی می نامند. زیرا در اثر رسوبهای پیش گفته تشکیل می شدند. با گذشت زمان، قطرات کوچک نفت به درون لایه های این سنگهای متخلخل رخنه کردند ودر آنجا، به شکلی که یک تکه اسفنج یا ابر را نگه میدارند، ماندگار شدند.

در طی میلیونها سال، پوستهکرهزمین در حال حرکت بوده است. بسترهای پیشین دریاها و نفت درونشان، در برخی نقاط، به خشکی تبدیل شدند. برخی دیگر از همین بسترها در زیر اعماق دریاها قرار گرفتند، سطح کرهزمین جابجا شد وشکل ظاهر قاره ها تغییر پیدا کرد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق نفت و پتروشیمی
  • کار تحقیقی نفت و پتروشیمی
  • دانلود تحقیق
  • نفت
  • پتروشیمی
  • تشکیل نفت
  • چگونگی بوجود آمدن نفت

کلیک برای خرید