نقشه زمین شناسی شهرستان نهاوند

دانلود شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان نهاوند. (واقع در استان همدان). این فایل در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: shp

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 44 کیلوبایت

قیمت: 3500 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوثر. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 29 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان کوثر (واقع در استان اردبیل) عبارات و واژگان کلیدی: نقشه زمین شناسی شهرستان کوثر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوثر نقشه سازند های شهرستان کوثر شیپ فایل سازندهای شهرستان کوثر نقشه لیتولوژی شهرستان کوثر شیپ فایل لیتولوژی شهرستان کوثر شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان کوثر استان اردبیل کلیک برای…

 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرمی. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 44 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان گرمی، شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان گرمی (واقع در استان اردبیل). این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. عبارات و واژگان کلیدی: نقشه زمین شناسی شهرستان گرمی شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گرمی نقشه سازند های شهرستان گرمی شیپ فایل سازندهای شهرستان…

 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردبیل. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 38 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان اردبیل (واقع در استان اردبیل) عبارات و واژگان کلیدی: نقشه زمین شناسی شهرستان اردبیل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اردبیل نقشه سازند های شهرستان اردبیل شیپ فایل سازندهای شهرستان اردبیل نقشه لیتولوژی شهرستان اردبیل شیپ فایل لیتولوژی شهرستان اردبیل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان اردبیل استان کلیک برای خرید…

 • این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 11 کیلوبایت قیمت: 2000 تومان در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: نام شهرستان مرکز شهرستان مساحت شهرستان به کیلومتر محیط شهرستان به کیلومتر مساحت شهرستان به هکتار عبارات و واژگان کلیدی: نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی نقشه محدوده سیاسی نقشه مرز شهرستان ها شیپ فایل مرز شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی…

 • شیپ فایل بخش های شهرستان نهاوند. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام هر بخش: - نام قسمت مرکزی هر بخش - مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر - مساحت و محیط هر بخش به متر… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 14 کیلوبایت قیمت: 2500 تومان بخش های شهرستان نهاوند (واقع در استان همدان) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. عبارات و واژگان کلیدی: نقشه بخش ها نقشه بخش های شهرستانها…

دانلود شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان نهاوند. (واقع در استان همدان)

این فایل در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • نقشه زمین شناسی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نهاوند
 • نقشه سازند های شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل سازندهای شهرستان نهاوند
 • نقشه لیتولوژی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل لیتولوژی شهرستان نهاوند
 • شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان نهاوند

کلیک برای خرید