تحقیق تحلیل کنت پولاک (شاه، کارتر و جمهوری اسلامی ایران)

تخیل یا تحلیل پولاک، پاسخ به این پرسش ها است که: آیا شاه به خاطر سرطان از ایران رفت؟ آقای خمینی از کجا می دانست که ترور نمی شود؟ کارتر چرا هایزر را ایران فرستاد؟ در پاریس آقای خمینی به امریکایی ها چه گفت؟ در روز انقلاب، اسناد دفتر مخصوص شاه کجا رفت؟ چرا اداره ساواک و اسنادش به دست ابراهیم یزدی افتاد…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 51 کیلوبایت

قیمت: 7500 تومان

تخیل یا تحلیل پولاک، پاسخ به این پرسش ها است که: آیا شاه به خاطر سرطان از ایران رفت؟ آقای خمینی از کجا می دانست که ترور نمی شود؟ کارتر چرا هایزر را ایران فرستاد؟ در پاریس آقای خمینی به امریکایی ها چه گفت؟ در روز انقلاب، اسناد دفتر مخصوص شاه کجا رفت؟ چرا اداره ساواک و اسنادش به دست ابراهیم یزدی افتاد؟ و چگونه داریوش همایون و دیگر وزیران از ایران گریختند؟ و… چرا فرودگاه منفجر نشد؟ و آیا آمریکا، امام را به ایران آورد؟

در منطقه خلیج فارس، گریز از نفت بسیار مشکل است و هرچند که ازبسیاری جهات انقلاب ایران با نفت شروع شد. به عبارتی دیگر، موردی که به وجود آمد، نفت بود که انقلاب را پدید آورد. در اوایل دهه 1970، شاه فعالیتی را آغاز کرد تا درآمد نفتی ایران را افزایش دهد، به طور یکه در پس رؤیاهای هیجانی و دیوانه وارش بدین امر موفق شد. پول به ایران سرازیر شدو آن پول همه چیز را تغییر داد. اقتصاد ایران بیش از اندازه رونق گرفت. فساداندک اندک بهم ریخت، مقامات در تهران از دسترسی به واقعیت موجود دورشدند. سرانجام اقتصاد ایرانیان، پیچیده و تحریف شد. موجب تهدید ساختاراجتماعی شد ساختاری که در اوج بحران بود و سیستم سیاسی استبدادی به نقطه انفجار و مرز فروپاشی رسید. ایران قبل از رونق و ترقی نفت کشورشادی نبود، اما پس از آن، مانند اتبار باروت در وضع قابل انفجار بسرمی برد. نفت آمریکا را برانگیخت تا بیشتر از سابق به ایران نزدیک شود. پس ازترقی، آمریکا به ایران نیاز داشت. نیازی که هرگز در سابق چنین نبود. ناگهان، آنچه که در ایران اتفاق افتاد، برای اقتصاد آمریکا خطرناک بود و نیز در اقتصادجهانی هم بحرانی به وجود آورد. وقتی که رژیم شاه غرق شد، آمریکا هم باآن غروب کرد و به خاطر این تنزل و افت مشهود با سرزنش و نقد مواجه شد

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق علوم سیاسی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم سیاسی
  • علوم سیاسی
  • شاه
  • کارتر
  • جمهوری اسلامی ایران
  • کنت پولاک
  • تحلیل کنت پولاک

کلیک برای خرید