تحقیق جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

) تفاوت حکومت های سلطنتی و جمهوری در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می شود. قبل از پیروزی انقلا ب اسلا می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می گرفت و هیچ کس نمی تو…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 30 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

) تفاوت حکومت های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می شود. قبل از پیروزی انقلا ب اسلا می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می گرفت و هیچ کس نمی توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا ب کبیر فرانسه و سایر انقلا ب های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه ای از جمهوری ها بود؛ این جمهوری ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق علوم سیاسی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم سیاسی
  • علوم سیاسی
  • تحقیق جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها
  • جایگاه ولایت فقیه
  • نظام حکومتی سایر کشورها
  • نظام جمهوری اسلامی ایران

کلیک برای خرید