پروژه اثر غلظت های مختلف اکسین بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

چکیده نارنج (Citrus aurantim L.) و نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L. Raf.) بعنوان پایه برای مرکبات استفاده می شوند. در این پژوهش اثر دو اکسین (نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید) در 4 غلظت (صفر، 2000، 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) بصورت فاکتوریل در 3 تکرار در شرایط گلدانی مورد بررسی قرار گرف…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 96

حجم فایل: 999 کیلوبایت

قیمت: 18000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دالود تحقیق در مورد ریشه های فقر و فساد، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت ها از میان نرود، … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 98 کیلوبایت قیمت: 4700 تومان دالود تحقیق در مورد ریشه های فقر و فساد، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: برای مبارزه…

 • نوشته حاضر کوششی است برای بررسی اجمالی ریشه های مسئله فلسطین. مهم ترین هدف این بررسی، معرفی ریشه های اختلاف با نگاهی به سیر رویداد های قرن گذشته است. اگر نسبت به پیوندهایمان با سرزمین مادری بی تفاوت نباشیم و به سرنوشت و مسیر حرکت آن حساس باشیم، نمی توانیم وقایع کلان کشورهای اطراف ایران را نادیده… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 51 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان مقدمه... 1 جنبش جهانی صهیونیسم... 2 جنگ اول و وعده استقلال اعراب... 3 توافق سایکس-پیکو... 4 اعلامیه بلفور... 5 پایان…

 • دانلود تحقیق در مورد غلظت سرمی وسپین در چاقی و بیماری ها، در قالب doc و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، غلظت سرمی وسپین در چاقی و بیماری های متابولیک، غلظت سرمی وسپین در بیماری های قلبی و عروقی، وسپین در مطالعات مداخله… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 86 کیلوبایت قیمت: 5500 تومان دانلود تحقیق در مورد غلظت سرمی وسپین در چاقی و بیماری ها، در قالب doc و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه غلظت سرمی وسپین در چاقی و بیماری های متابولیک…

 • دانلود تحقیق با موضوع رفع عارضه ریزی برگ و میوه درختان مرکبات دارای عارضه کمبود پتاسیم، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: سیب (Apple)، یک میوه درختی سردسیری از خانواده گلسرخیان است که انواع مختلفی دارد، مانند سیب… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 114 کیلوبایت قیمت: 5500 تومان دانلود تحقیق با موضوع رفع عارضه ریزی برگ و میوه درختان مرکبات دارای عارضه کمبود پتاسیم، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: سیب (Apple)، یک…

 • مقاله با موضوع از استعاره قلمه زنی تا استراتژی دانش، چارچوب قلمه زنی دانش برای استراتژی سازی، در قالب pdf و در 13 صفحه… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 819 کیلوبایت قیمت: نامشخص تومان مقاله با موضوع از استعاره قلمه زنی تا استراتژی دانش، چارچوب قلمه زنی دانش برای استراتژی سازی، در قالب pdf و در 13 صفحه مقاله با موضوع از استعاره قلمه زنی تا استراتژی دانش، چارچوب قلمه زنی دانش برای استراتژی سازی در قالب pdf و در 13 صفحه عبارات و واژگان کلیدی: مقاله…

چکیده

نارنج (Citrus aurantim L.) و نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L. Raf.) بعنوان پایه برای مرکبات استفاده می شوند. در این پژوهش اثر دو اکسین (نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید) در 4 غلظت (صفر، 2000، 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) بصورت فاکتوریل در 3 تکرار در شرایط گلدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی صفات درصد ریشه زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی برای هر 10 نمونه ای که بطور تصادفی انتخاب شده اند اندازه گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که کاربرد ایندول بوتریک اسید در غلظت 4000 میلی گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید در غلظت 3000 میلی گرم در لیتر بر روی درصد ریشه زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی اثرمعنی داری داشته و ایندول بوتریک اسید دارای گستره وسیعتر و اثر بهتری در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ نسبت به نفتالین استیک اسید بوده است و نفتالین استیک اسید در غلظت 4000 میلی گرم در لیتر در تمامی اندازه گیری ها اثر منفی نشان داده است. همچنین نارنج در تمامی اندازه گیری های انجام شده دارای میانگین بیسار بالاتری از نارنج سه برگ می باشد و نیز غلظت 3000 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید + غلظت 4000 میلی گرم ایندول بوتریک اسید دارای بیشترین میانگین در هر دو نارنج بوده است.

واژه های کلیدی: اکسین، نارنج، نارنج سه برگ، ایندول بوتریک اسید، نفتالین استیک اسید، ریشه زایی.

فهرست مطالب

فصل اول 9

تاریخچه و اهمیت اقتصادی 9

مقدمه 10

مناطق تولید مرکبات 12

مناطق مرکبات خیز ایران 12

ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات 13

گیاه شناسی 14

وضعیت گل و لقاح 15

علل پارتنوکارپی 15

عوامل موثر در دگرگشنی 16

اصلاح مرکبات و روشهای متداول 18

نارنج (Citrus aurantium L.) 20

نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L. Raf.) 21

صفات کمی پایه های مرکبات 22

هورمونهای اکسینی 23

تاریخچه و انواع 23

ریشه زائی 24

اهداف تحقیق 25

شیوه های ازدیاد بوسیله قلمه 26

اهمیت و مزایای ازدیاد به وسیله قلمه زدن 26

مشخصات قلمه ها 27

قلمه ساقه 28

قلمه های چوب سخت (گونه های خزان دار) 28

قلمه های چوب نیمه سخت 30

قلمه های چوب نرم (چوب سبز) 31

گیاهان مادری 33

منابع مواد قلمه ای 33

محیط ریشه زایی 34

تیمار قلمه ها با تنظیم کنندهای رشد 35

مواد ریشه زا 36

روشهای کاربرد مواد ریشه زا 36

پودرهای تجارتی 36

روش فروبری در محلول رقیق 37

طرز تهیه محلول رقیق 37

روش فروبری در محلول غلیظ 38

ساختن محلول غلیظ 39

شرایط محیطی برای ریشه دهی قلمه های برگدار 39

مراقبت از قلمه ها در اثناء ریشه زایی 40

جابجایی قلمه ها پس از ریشه زایی 42

قلمه های چوب سخت 42

فصل دوم 46

پیشینه تحقیق 46

کارهای انجام شده مشابه 47

فصل سوم 55

مواد و روشها 55

مواد و روشها 56

فصل چهارم 57

نتایج و بحث 57

فصل پنجم 89

نتایج 89

نتیجه گیری و پیشنهادات 90

منابع 91

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی
 • تحقیق کشاورزی
 • کشاورزی و زراعت
 • زراعت
 • قلمه زنی
 • پروژه اثر غلظت های مختلف اکسین بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ
 • نارنج
 • نارنج سه برگ

کلیک برای خرید