پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که آلفای کرونباخ ان برابر با 86/ بدست آمده و حاوی 29 سوال برای سنجش عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه ای است. …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 20 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که آلفای کرونباخ ان برابر با 86/ بدست آمده و حاوی 29 سوال برای سنجش عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه ای است. ابعاد مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتند از:

رضایت مندی کارکنان: سوالات 7-1

رضایت مندی مشتریان از دیدگاه کارکنان: سوالات 13-8

عملکرد مالی نمایندگی ها: سوالات 29-14

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای
  • پرسشنامه عملکرد
  • مدیریت عملکرد
  • ارزیابی عملکرد

کلیک برای خرید