پرسشنامه بیگانگی سازمانی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 4 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. در ایران این پرسشنامه برای اولین بار بر مبنای مبانی نظری بیگانگی سازمانی طراحی و اعتباریابی شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 16 کیلوبایت

قیمت: 5500 تومان

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 4 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. در ایران این پرسشنامه برای اولین بار بر مبنای مبانی نظری بیگانگی سازمانی طراحی و اعتباریابی شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پرسشنامه بیگانگی سازمانی
  • پرسشنامه مدیریت
  • بیگانگی سازمانی

کلیک برای خرید