روشهای خاموش کردن جرقه

=- قطع جرقه درکلیدهای فشار ضعیف: خاموش کردن هرچه سریعتر جرقه یکی ازمسائل مهم کلیدهای فشار ضعیف است, زیرا با کوچک کردن مدت قوس اولا کاری که درکلید انجام میگیردکوچک میگردد ثانیا با قطع سریع قوس دستگاه هایی که این کلید برای حفاظت آن به خصوص درموقع اتصال کوتاه وجریان زیاد بکاربرده شده کمتر آسیب میبیند.…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 17 کیلوبایت

قیمت: 5000 تومان

– قطع جرقه درکلیدهای فشار ضعیف:

خاموش کردن هرچه سریعتر جرقه یکی ازمسائل مهم کلیدهای فشار ضعیف است، زیرا با کوچک کردن مدت قوس اولا کاری که درکلید انجام میگیردکوچک میگردد ثانیا با قطع سریع قوس دستگاه هایی که این کلید برای حفاظت آن به خصوص درموقع اتصال

عبارات و واژگان کلیدی:

  • دانلود روشهای خاموش کردن جرقه

کلیک برای خرید