جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش میخ کوبی و مهارگذاری

دانلود جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش میخ کوبی و مهارگذاری، در قالب pdf و در 178 صفحه، شامل چرایی احداث گود در پروژه های عمرانی، انواع روش های پایدارسازی گودها، روش میخ کوبی، روش میخ کوبی در مقایسه با خاک مسلح، کاربرد روش میخ کوبی…

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 178

حجم فایل: 21,453 کیلوبایت

قیمت: 15000 تومان

دانلود جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش میخ کوبی و مهارگذاری،

در قالب pdf و در 178 صفحه، شامل:

چرایی احداث گود در پروژه های عمرانی

انواع روش های پایدارسازی گودها

روش میخ کوبی

روش میخ کوبی در مقایسه با خاک مسلح

کاربرد روش میخ کوبی

خاک های مناسب روش میخ کوبی

آنالیز و طراحی معیارهای طراحی

تعادل حدی (تحلیل با مفهوم گسیختگی)

تحلیل تغییرمکانی (تحلیل با مفهوم تغییرشکل پذیری)

مکانیزم های گسیختگی

ضرایب اطمینان

رفتار اندرکنشی سیستم خاک میخ کوبی شده

توزیع حداکثر نیروی کششی در Nail

تحلیل پایداری به روش تعادل حدی

تحلیل تنش- تغییرشکل به روش های عددی

مراحل اجرا روش میخ کوبی

روش انکراژ

انواع روش های تزریق

مراحل پایدارسازی گود با استفاده از انکراژ

روش های کنترلی

مثال های کاربردی و موردهای مطالعاتی در مورد هر کدام از روش های میخ کوبی و انکراژ

عبارات و واژگان کلیدی:

 • کاربرد روش میخکوبی
 • روش میخکوبی
 • پروژه میخکوبی
 • روش اجرای میخکوبی
 • پایدارسازی خاک به روش میخکوبی
 • اصول روش میخکوبی
 • روش مهارگذاری
 • اجرا به روش مهارگذاری
 • روش اجرای مهارگذاری
 • اصول روش مهارگذاری
 • کاربردهای روش مهارگذاری

کلیک برای خرید