تحقیق تحلیل فشار جانبی خاک بر اثر گودبرداری با برنامه نویسی در Fortran و مدل سازی در Plaxis

دانلود تحقیق با موضوع آنالیز فشار جانبی خاک بر اثر گودبرداری با استفاده از برنامه نویسی در Fortran و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدلسازی در نرم افزار Plaxis، در قالب word و در 85 صفحه، قابل ویرایش، شامل 1-1- معرفی، 2-1- توابع و زیربرنامه ها…

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 3,104 کیلوبایت

قیمت: 30000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع آنالیز فشار جانبی خاک بر اثر گودبرداری با استفاده از برنامه نویسی در Fortran و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدلسازی در نرم افزار Plaxis،

در قالب word و در 85 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

1-1- معرفی

2-1- توابع و زیربرنامه ها در فرترن

1-2-1- توابع داخلی (Intrinsic Functions)

2-2-1- زیربرنامه های داخلی (Intrinsic Subroutines)

3-2-1- توابع خارجی (External Functions)

4-2-1- توابع یک خطی (Statement Functions)

5-2-1- زیربرنامه های خارجی (External Subroutines)

3-1- آرایه ها (Arrays)

1-3-1- ارسال آرایه به عنوان یک پارامتر به تابع

2-1- مقدمه

2-2- واحدها و قرارداد و علامت ها

2-2-1- فراخوانی فایل ها

2-2-2- روند وارد کردن داده ها

2-3- ورودی برنامه Input menu

2-3-1- المان ها (Elements)

2-3-2- منوی loads

2-3-3- منوی Materials

2-3-3-1- مدلسازی رفتار خاک (Modeling of soil Behavior)

2-3-3-2- نوع رفتار ماده (نوع ماده)

2-3-4- منوی Mesh

2-3-4-1- اندازه کلی المان ها (Global Coarsness)

3-1- مقدمه

3-2- اصول محاسبات گودبرداری

4-1- مقدمه

4-2- ورودی های برنامه

4-3- خروجی های برنامه

4-4- تحلیل پروژه به صورت حالت اولیه

4-4-1- تحلیل و ارزیابی ورودی ها

4-4-2- تحلیل و ارزیابی خروجی

5-1- مقدمه

5-2- شرحی بر مطالعه موردی Case Study

6-1- مقدمه

6-2- تحلیل ورودی ها و خروجی در برنامه فرترن

3- تحلیل نتایج مدلسازی در PLAXIS

6-3-1- مدلسازی و اعمال ورودی ها

6-3-2- مرحله محاسبات و ضریب اطمینان

3-3- بررسی و تحلیل خروجی ها

6-4- مقایسه نهایی

منابع

عبارات و واژگان کلیدی:

  • آنالیز فشار جانبی خاک
  • برنامه آنالیز فشار جانبی خاک
  • آنالیز فشار جانبی خاک بر اثر گودبرداری
  • برنامه نویسی گودبرداری
  • برنامه نویسی گودبرداری در Fortran
  • مدلسازی گودبرداری در Plaxis
  • برنامه نویسی حفاری در فرترن
  • برنامه نویسی حفاری در پلکسیس

کلیک برای خرید