تحقیق بررسی ویژگی های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

دانلود تحقیق با موضوع بررسی ویژگی های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه 3، الف- بیان مسئله 4، ب- طرح مسئله 5، پ- سوالات تحقیق، 11 ت- اهداف تحقیق، 12 ث-…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 196

حجم فایل: 225 کیلوبایت

قیمت: 17000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • به طور کلی درمان کامل معتادین دو مرحله دارد که در هر مرحله روشهای مختلف درمانی به کار گرفته می شود: مرحله اول - بازگیری مرحله دوم - بازتوانی مرحله اول (بازگیری) بازگیری یا درمان جسمی از دو راه یکی روش دارویی و دیگری روش غیر دارویی امکان پذیر است که در هر دو روش نیز به دو طریق ترک تدریجی و ترک ناگها… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 19 کیلوبایت قیمت: 7500 تومان دانلود تحقیق با موضوع درمان معتادین به مواد مخدر، در قالب word و…

 • دانلود پروژه آماری با موضوع بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل سرمقاله، موضوع تحقیق، مسأله تحقیق، مفاهیم تعریف شده در مسأله و موضوع تحقیق، تعریف اعتیاد… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 333 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود پروژه آماری با موضوع بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل: سرمقاله موضوع تحقیق مسأله تحقیق مفاهیم…

 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی و علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرکرد، در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول، کلیات تحقیق، چکیده، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیات تحقیق، … فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 106 حجم فایل: 2,496 کیلوبایت قیمت: 22000 تومان دانلود تحقیق با موضوع بررسی و علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرکرد، در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:…

 • دانلود تحقیق با موضوع شناخت و به کارگیری شیوه های بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل گسترش اعتیاد، تلفات مواد مخدر، تاریخچه اعتیاد و انواع آن، ورود آن به ایران، انواع مواد مخدر، فریفتگان آن… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 15 کیلوبایت قیمت: 6500 تومان دانلود تحقیق با موضوع شناخت و به کارگیری شیوه های بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل: گسترش اعتیاد تلفات مواد…

 • در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 37 حجم فایل: 765 کیلوبایت قیمت: 8000 تومان فهرست مطالب: چکیده واژه های کلیدی مقدمه شاخص های سنجش تامین کننده چابک مروری بر پیشینه کاربرد تکنیک های ISM و AHP و TOPSIS روش تحقیق مدل مفهومی تحقیق یافته های پژوهش رتبه بندی با استفاده از روش AHP وTOPSIS فازی نتیجه گیری منابع قسمتی از…

دانلود تحقیق با موضوع بررسی ویژگی های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر،

در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 3

الف- بیان مسئله 4

ب- طرح مسئله 5

پ- سوالات تحقیق 11

ت- اهداف تحقیق 12

ث- اهمیت موضوع 12

ج- بیان مفاهیم 13

فصل دوم: پیشینه های مطالعاتی مربوط به موضوع

مقدمه 21

الف- منابع جامعه شناختی: 22

الف-1- اعتیاد وخانواده 22

الف -2- نظریه های جامعه شناختی مرتبط با پدیده اعتیاد 48

الف-2-1- نظریه انحرافات 48

الف- 2- 2- ناکامی منزلتی 50

الف -2-3- نظریه اختلال هنجاری 50

الف-2-4- نظریه برچسب زنی 51

الف-3- نظریه یادگیری 54

الف-4- نظریه اوقات فراغت زیمل 57

الف- 5- بررسی علل اعتیاد 58

الف 5-1- عوامل فردی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر 59

الف-5- 2- عوامل خانوادگی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر 61

الف-5- 3- عوامل محیطی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر 69

پ- منابع روانشناسی: 81

ب-1- شخصیت واعتیاد 81

ب-2- مشخصات مصرف کنندگان مواد 84

ب-3- سرنخ هایی برای تشخیص اعتیاد 89

ب- منابع تاریخی 90

پ -1- تاریخچه اعتیاد در ایران 90

پ- 2- بررسی اعتیاد بعد از انقلاب اسلامی 96

پ-3- مهمترین عوامل گسترش مصرف مواد مخدر درایران 97

پ-4- وضعیت مواد مخدر درسطح جهان 98

پ-5- تاریخچه اعتیاد درجهان 98

پ-6- اعتیاد درتمدن های گذشته 101

ت- شناخت مواد: 106

گروه بندی مواد اعتیاد آور

تاریخچه و مشخصات ظاهری

نحوه استعمال

مشخصات ظاهری افراد معتاد

علایم واثرات مصرف

علائم مصرف

علایم ترک

ث- گروه معتادان گمنام (Na): 143

ث- 1- معتادین گمنام منبعی در خدمت اجتماع 143

ث- 2- چه کسانی اعضای معتادان گمنام هستند 144

ث- 3- گمنامی 144

ث-4- جلسات معتادان گمنام 144

ث- 5- روش کار معتادان گمنام 145

ث- 6- فعالیت معتادان گمنام درسطح محلی 146

ث-7- لیست خدمات معتادان گمنام 146

ث- 8- قدمهای 12گانه 146

ث- 9- سنت های 12 گانه 147

ج- نقد وبررسی منابع موجود: 149

ج-1- نقد وبررسی منابع جامعه شناختی 149

ج- 2- نقد وبررسی منابع روانشناسی 150

ج- 3- نقد وبررسی منابع تاریخی 150

فصل سوم: مبانی روش تحقیق

مقدمه 153

الف- روش تحقیق 153

ب تکنیک های گردآوری اطلاعات 155

ب- جامعه آماری 167

ت- تعیین حجم نمونه 167

ث- روش نمونه گیری 167

ج- تعریف مفاهیم اصلی به کار رفته در تحقیق 168

فصل چهارم: داده های تحقیق

مقدمه 172

الف- بررسی و شناخت انواع مواد مخدر 172

الف- 1- بررسی انواع مواد مخدر توسط مصاحبه شوندگان 172

الف -2- بررسی انواع مواد مخدر سطح مصرف کنندگان تهرانی درحال حاضر 177

ب- بررسی مشکلات اقتصادی افراد درگیر با مواد مخدر 177

ب- 1- بررسی مشکلات اقتصادی توسط مصاحبه شوندگان 177

پ- بررسی مشکلات اجتماعی افراد درگیر با مواد مخدر 180

پ- 1- بررسی مشکلات اجتماعی توسط مصاحبه شوندگان 180

ت- بررسی مشکلات فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر 181

ت- 1- بررسی مشکلات فرهنگی توسط مصاحبه شوندگان 181

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- نتیجه گیری 188

ب- پیشنهادات 191

منابع 193

چکیده تحقیق:

موضوع تحقیق حاضر، بررسی ویژگی اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر می باشد. در این تحقیق ابتدا انواع مواد مخدر مصرفی توسط افراد درگیر با مواد مخدر، بررسی شده است. سپس ویژگی های اجتماع، اقتصادی و فرهنگی افراد دیگر با مواد مخدر به دست آمده است. با توجه به شرایط اجتماعی ایران و نیز خصائص افراد مصرف کننده مواد مخدر، ویژگی های اجتماعی افراد ونوع ماده مصرفی متناسب با وضعیت موجود در ایران بررسی گردیده است.

برای آشنایی به و مطالعه تحقیقات انجام شده به سراغ منابع جامعه شناسی شامل، نظریه های جامعه شناختی مرتبط با موضوع و نیز منابع روانشناسی و گروه درمانی رفته ایم. در جهت انجام این تحقیق از روش توصیفی و میدانی استفاده شده است. بنابراین با استفاده از تکنیک های مصاحبه بررس اسناد به مطالعه معتادین پرداختیم و با کمک تکنیک های مصاحبه و مشاهده و مشارکت درگروه های درمانی ترک اعتیاد و نیز مصاحبه های آزاد با اشخاص معتاد به بررسی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر پرداخته ایم.

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد معتاد در سنین مختلف و از طبقات اجتماعی مختلف با تحصیلات مختلف، هم چنین اعم از این که ساکنین شهر تهران بودند و یا مهاجرت به تهران داشتند، افراد شاغل و غیرشاغل، مجرد و متاهل، مطلقه، با قومیت های مختلف اعم از لر، ترک، کرد، فارس و افرادی که با هرنوع مواد اعم از شیمیائی یا طبیعی استفاده کرده باشند.

روش نمونه گیری به صورت نمونه معرف با تعداد سی نفر افراد مصرف کننده مواد مخدر مصاحبه ها و مطالعات انجام شده است.

در پایان با توجه به هدف های مورد نظر در تحقیق توانستیم مواد مخدر مصرفی توسط معتادین را بررسی کنیم و همچنین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر بررسی به عمل آمده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • بررسی ویژگی های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر
 • ویژگی های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر
 • ویژگی های اجتماعی معتادان مواد مخدر
 • ویژگی های مصرف کنندگان مواد مخدر
 • ویژگی های معتادان مواد مخدر
 • تحقیق ویژگی های معتادان مواد مخدر

کلیک برای خرید