برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری

دانلود برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری، در قالب word و در 59 صفحه، قابل ویرایش، شامل پیوست شماره 1: فرم ها و چک لیست های کنترلی، روند گردش چک لیست های کنترل کیفی، پیوست شماره 2: فرآیندهای تضمین کیفیت، پیوست…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 271 کیلوبایت

قیمت: 15000 تومان

دانلود برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری،

در قالب word و در 59 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

پیوست شماره 1: فرم ها و چک لیست های کنترلی

روند گردش چک لیست های کنترل کیفی

پیوست شماره 2: فرآیندهای تضمین کیفیت

پیوست شماره 2: بخش 1- فرآیند پایش و اندازه گیری

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

شرح عملیات و مسئولیت ها

پیوست شماره 2: بخش 2- فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها (این فرآیند در دست تهیه می باشد)

پیوست شماره 2: بخش 3- رویه بهبود فرآیند

هدف

دامنه کاربرد

مفاهیم و اختصارات

مسئولیت ها

شرح مراحل فعالیت

پیوست شماره 2: بخش 4- فرآیند کنترل صحت روند تدارکات (این فرآیند در دست تهیه می باشد)

پیوست شماره 3- فرآیند تعیین تکلیف محصول نامنطبق

هدف

دامنه کاربرد

مراجع و مستندات پشتیبان

نگهداری سوابق

شرح عملیات و مسئولیت ها

کلیات

پیوست شماره4: فرآیند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

شرح عملیات و مسئولیت ها

2- نحوه شناسایی عدم انطباق ها

پیوست شماره 5: فرآیند کنترل تجهیزات اندازه گیری بازرسی و آزمون

هدف

دامنه کاربرد

مفاهیم و اختصارات

مراجع مستندات پشتیبان

نگهداری سوابق

شرح عملیات و مسئولیتها

پیوست شماره 6: فرآیند کنترل کیفیت عملیات اجرایی

هدف

دامنه کاربرد

مسئولیت ها

نگهداری سوابق

شرح عملیات و مسئولیت ها

روش کار

پیوست شماره 6: بخش 1- فرآیند کنترل کیفیت عملیات بتن ریزی

هدف

دامنه کاربرد

مجوز بتن ریزی

عملیات کنترل کیفی

تعاریف مشخصات کلی

تعاریف عملیات کنترل کیفی

پیوست شماره 6: بخش 2- فرآیند کنترل کیفیت عملیات اجرای راک بولت

هدف

عملیات کنترل کیفی

مشخصات کلی

شرح عملیات کنترل کیفی

پیوست شماره6: بخش 3- فرآیند کنترل کیفیت عملیات اجرای شات کریت

هدف

عملیات کنترل کیفی

مشخصات کلی

شرح عملیات کنترل کیفی

پیوست شماره 6: بخش 4- فرآیند کنترل کیفیت عملیات رفتارسنجی درحفاری های زیرزمینی

هدف

عملیات کنترل کیفی

مشخصات کلی

شرح عملیات کنترل کیفی

گزارشات

پیوست شماره 6: بخش 5- فرآیند کنترل کیفیت، صحت عملیات نصب و قرائت ابزار دقیق

هدف

دامنه کاربرد

مفاهیم و اختصارات

شرح عملیات و مسئولیت ها

کلیات

نگهداری سوابق

پیوست شماره 6: بخش6- فرآیند کنترل کیفیت و کمیت مواد و مصالح و بتن

هدف

دامنه کاربرد

مفاهیم و اختصارات

کلیات

آزمایشات سنگدانه

لیست آزمایشات سنگدانه

آزمایشات سیمان و مواد افزودنی

آزمایشات بتن تازه و سخت شده

لیست آزمایشات کنترل کیفی سیمان

آزمایشات خاک

کنترل کمیت

نگهداری سوابق

عبارات و واژگان کلیدی:

  • برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری
  • نمونه برنامه مدیریت کیفیت
  • دانلود برنامه مدیریت کیفیت
  • برنامه مدیریت کیفیت
  • برنامه مدیریت کیفیت پروژه
  • برنامه مدیریت کیفیت مترو
  • برنامه مدیریت کیفیت پروژه مترو

کلیک برای خرید