تحقیق شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه

دانلود تحقیق با موضوع شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه، در قالب word و در 216 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه، بیان مساله، اهمیت و ضرروت تحقیق، پیشینه پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 216

حجم فایل: 133 کیلوبایت

قیمت: 17500 تومان

دانلود تحقیق با موضوع شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه،

در قالب word و در 216 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرروت تحقیق

پیشینه پژوهش

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

فصل دوم:

اختلالات یادگیری

تعاریف اختلالات یادگیری

اختلال رشدی

اختلال توجه

اختلال یادگیری تحصیلی

بررسی نظریه های پیشین اختلالات یادگیری

نظریه های دیداری- حرکتی

نظریه های کوتاهی دامنه توجه

تئوری غلبه طرفی مغز

نظریه ضایعات ضعیف مغز

نظریه تأخیر در رشد

بیش جنبی و حواس پرتی

اختلال بیش فعالی با نقص توجه

ناتوانی های سرع دقت و توجه در کودکان دارای ناتوانائی های یادگیری

تشخیص درمان ناتوانائی های یادگیری

درمان های آموزشی

پژوهش های انجام شده در خارج از ایران

فصل سوم:

طرح پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار پژوهش

روش اجرا

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

فهرست منابع فارسی

چکیده تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه می باشد و تحقیق حاضر با هدف تعیین ملاک های تشخیص کودکان پیش دبستانی مشکوک به توانایی های ویژه یادگیری انجام پذیرفت که برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 65 سؤال در زمینه های فعالیت های حرکتی، گفتاری، ادراکی، ویژگی های عاطفی و روانی بود، استفاده شده است.

برای این منظور گروه نمونه ای به حجم 100 نفر (50 نفر کودک عادی و 50 نفر کودک L. D) دختر و پسر که در مقطع ابتدایی شهر تهران مشغول به تحصیل بوده، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشانگر آن بود که از نظر فراوانی و درصد، کودکان مبتلا به اختلال یادگیری نسبت به کودکان عادی دیرتر از سن طبیعی به توانایی هایی در زمینه رشد می رسند، امّا بر اساس آزمون آماری x2 این تفاوت فقط در مورد تشخیص رنگ ها معنادار بود.

هم چنین از نظر فراوانی، ویژگی های رفتاری، در بین کودکان عادی و L. D تفاوت وجود داشت به طوری که کودکان L. D بیش از کودکان عادی ویژگی های رفتاری فوق را نشان دادند، امّا با محاسبه آزمون x2 ملاحظه شد این تفاوت ها فقط در مورد عدم سرعت انجام کارها معنادار بود.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری
  • اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه
  • شناسایی شاخص های اختلالات یادگیری
  • یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه
  • تحقیق شناسایی شاخص های اختلالات یادگیری

کلیک برای خرید