تحقیق گیاه شناسی

دانلود تحقیق در مورد گیاه شناسی، در قالب word و در 82 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه و هدف، مقدمه و هدف، فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع، کلیات و مروری بر منابع، گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)، آرتمیزیا، اختصاصات پیوسته گلبرگان، …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 82

حجم فایل: 91 کیلوبایت

قیمت: 10500 تومان

دانلود تحقیق در مورد گیاه شناسی،

در قالب word و در 82 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف 1

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

کلیات و مروری بر منابع 4

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) 5

آرتمیزیا 6

1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان 6

1-1-2- راسته آسترال 6

2-1-2- تیره کاسنی 6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی 7

3-2-1-2 – اختصاصات دستگاه زایشی 7

3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) 8

4-1-2- طایفه بابونه 8

5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا) 8

1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری 9

1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه 9

2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا 10

2-1-5-1-2 – مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری 10

3-1-5-2- انتشار در جهان 11

4-1-5-1-2- انتشار در ایران 11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش 12

6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی 12

7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش 13

8-1-5-1-2- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه 13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) 14

2-8-1-5-1-2 – مکانیسم اثر آرتمیزنین 15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت های ثانویه 16

2-5-1-2 – کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی 17

3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه های جنس آرتمیزیا 18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه های مختلف درمنه 19

2-3-5-1-2- اثر ضد میکروبی درمنه 21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه 21

4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه های مختلف درمنه 22

1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی 25

2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا 25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ 25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی 26

1-4-2-جنس نر 26

2-4-2-جنس ماده 26

3-4-2-محل زندگی 26

4-4-2-سیر تکاملی 26

5-4-2-تخم 27

6-4-2-بیماریزایی 27

7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران 27

8-4-2 همه گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا 29

3-2 – لوامیزول 32

1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول 32

2-3-2- موارد کاربرد 33

3-3-2- فارماکوکینتیک 34

4-3-2-فارماکودینامیک 35

5-3-2-عوارض جانبی 35

6-3-2-مسمومیت دارویی 35

7-3-2-تداخل دارویی 36

8-3-2-احتیاطات لازم 36

9- 3-2-میزان درمانی دارو 36

فصل سوم: مواد و روش کار

مواد و روش کار 37

1-3 مواد مورد استفاده 38

1-1-3- وسایل و دستگاه های مورد استفاده 38

2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده 39

2-3- روش کار 39

1-2-3-تهیه عصاره 39

1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده 39

2-1-2-3- خشک کردن 39

3-1-2-3 آسیاب کردن و آماده سازی گیاه برای عصاره گیری 40

4-1-2-3- تهیه عصاره گیاهی 40

5-1-2-3-آماده سازی عصاره های گیاهی با غلظت های مختلف 41

1-5-1-2-3- تهیه عصاره های آبی 41

2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی 41

3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی 41

4-5-2-3- تهیه لوامیزول 41

2-2-3- تهیه انگلها 42

1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگل ها 42

2-2-2-3- جدا سازی انگل ها 42

3-2-3- انجام آزمایشات 42

فصل چهارم: نتایج

1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری 42

2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا 50

4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا 51

5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری 52

6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا 52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث 59

منابع فارسی 67

منابع لاتین 71

عبارات و واژگان کلیدی:

 • گیاه شناسی
 • گیاه شناسی عمومی
 • گیاه شناسی گندم
 • گیاه شناسی گوجه فرنگی
 • تحقیق گیاه شناسی
 • مقاله گیاه شناسی
 • پایان نامه گیاه شناسی
 • پروژه گیاه شناسی
 • پژوهش گیاه شناسی
 • تحقیق در مورد گیاه شناسی
 • مقاله در مورد گیاه شناسی
 • دانلود تحقیق گیاه شناسی

کلیک برای خرید