تحقیق انحرافات جنسی- علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن

دانلود تحقیق با موضوع انحرافات جنسی- علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: پژوهش، چکیده، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت، اهداف پژوهش، پرسش های پژوهش، چارچوب نظری و مرور…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 17 کیلوبایت

قیمت: 5700 تومان

دانلود تحقیق با موضوع انحرافات جنسی- علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن،

در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: پژوهش

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت

اهداف پژوهش

پرسش های پژوهش

چارچوب نظری و مرور دیدگاه های نظری

طرح فرضیات پژوهش بر اساس چارچوب نظری

فصل دوم: تعریف کلیات

تعریف انحرافات جنسی

تاثیر گروه همسالان در انحرافات جنسی

تاثیر پایگاه اجتماعی در انحرافات جنسی

تاثیر اعتقادات مذهبی در انحرافات جنسی

تاثیر فرهنگ در انحرافات جنسی

تاثیر وسایل ارتباط جمعی در انحرافات جنسی

تاثیر خانواده در انحرافات جنسی

تاثیر خانواده از هم گسیخته در انحرافات جنسی

تاثیر کنترل ومقررات ناکارآمد والدین در انحرافات جنسی

تاثیر محبت و اهمیت دادن والدین به فرزندان در انحرافات جنسی

فصل سوم: انحرافات جنسی

طبقه بندی انحرافات جنسی

انواع انحرافات جنسی

ارائه پیشنهادات

هدف سودمندی

فصل چهارم: روش یا متدولوژی

ابزار تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

شیوه نمونه گیری

تعیین تعداد در حجم نمونه

تعیین عدد ثابت

چگونگی تحلیل داده ها

تعیین سطح متغیرها

فصل پنجم: یافته های پژوهش

نمودارها و جداول فراوانی

نمونه پرسشنامه توزیع شده

فصل ششم: تفسیر و استناج یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی

منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:

در پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی، خانوادگی- اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه 200 نفری از دانشجویان و یا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل چنین فرض شده است که عوامل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به انحرافات جنسی تاثیر دارد.

در این پژوهش، ضمن بررسی، رابطه بین متغیرها سنجیده شده است. داده ها در این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای گفته شده و انحرافات جنسی جوانان، رابطه معناداری وجود دارد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • انحرافات جنسی
  • انحرافات جنسی در گروه همسالان
  • علل انحرافات جنسی
  • عوامل موثر در انحرافات جنسی
  • علل موثر در انحرافات جنسی
  • پیامدهای انحرافات جنسی
  • تحقیق انحرافات جنسی
  • مقاله انحرافات جنسی
  • پژوهش انحرافات جنسی
  • دلایل انحرافات جنسی

کلیک برای خرید