مقاله مدل سازی نشت آب در سدهای خاکی با نرم افزار SEEP/W

دانلود مقاله با موضوع مدل سازی نشت آب در سدهای خاکی با نرم افزار SEEP/W، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش. چکیده مقاله: یکی از عوامل مهم و مورد توجه در طراحی و ساخت سدهای خاکی، بررسی میزان نشت آب از بدنه و پی سد به منظور تأمین…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 10,303 کیلوبایت

قیمت: 5000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • کاربرد بازرسی های عینی در موضوع یابی تعمیرات در سدهای خاکی- سنگ ریزه ای و بتنی، در قالب پی. دی. اف و در 30 صفحه، شامل مقدمه، روش بازرسی، انواع فعالیت های نگهداری و تعمیرات، موضوعات مهم نگهداری و تعمیر در سدهای خاکی و سنگ ریزه ای، موضوعات مهم نگهداری و تعمیر در سدها و سازه های بتنی، جمع بندی، گزارش… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 890 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان دانلود مقاله با موضوع کاربرد بازرسی های عینی در موضوع یابی تعمیرات در سدهای خاکی- سنگ…

 • دانلود مقاله با موضوع نقش ارزیابی ریسک در بازسازی و علاج بخشی سدهای خاکی، در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، روش شاخص گذاری ریسک، تعیین اهمیت سدهای خاکی، اهمیت نسبی شرایط فیزیکی، نتیجه گیری... … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 1,022 کیلوبایت قیمت: 11000 تومان دانلود مقاله با موضوع نقش ارزیابی ریسک در بازسازی و علاج بخشی سدهای خاکی، در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل: چکیده مقدمه روش شاخص گذاری ریسک تعیین اهمیت سدهای خاکی اهمیت نسبی شرایط فیزیکی نتیجه گیری…

 • کلیات طرح و ساخت سدهای خاکی بطور کلی سدی که بدنه آن از مصالح خاکی یا پاره سنگی یا از هر دو ساخته شود به نام سد خاکریز (1) نامیده می شود و اگر عمده مصالح آن از خاک باشد، سد خاکی (2) نامیده می شود. از زمانهای بسیار پیش احداث سدهای خاکی به منظور تنظیم و ذخیره آب معمول بوده است، اما به علت امکانات محدود… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 15 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود تحقیق با موضوع کلیات طرح و ساخت سدهای خاکی،…

 • مقاله با موضوع بررسی رفتار و پتانسیل روانگرایی سازه های مجاور آب (سدهای خاکی، آبگیرها)، در قالب pdf و در 7 صفحه… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 561 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان مقاله با موضوع بررسی رفتار و پتانسیل روانگرایی سازه های مجاور آب) سدهای خاکی، آبگیرها ( در قالب pdf و در 7 صفحه عبارات و واژگان کلیدی: پتانسیل روانگرایی سازه مجاور آب سد خاکی آبگیر کلیک برای خرید 4.2 107

 • دانلود مقاله با موضوع ویژگی های زمین شناسی ساختگاه سد شاه قاسم و بررسی مسئله نشت، در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، زمین شناسی ساختگاه سد، تاریخچه نشت از سد، علاج بخشی سد شاه قاسم، جمع بندی و نتیجه گیری... … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 256 کیلوبایت قیمت: 11000 تومان دانلود مقاله با موضوع ویژگی های زمین شناسی ساختگاه سد شاه قاسم و بررسی مسئله نشت، در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل: چکیده مقدمه زمین شناسی ساختگاه سد شاه قاسم…

دانلود مقاله با موضوع مدل سازی نشت آب در سدهای خاکی با نرم افزار SEEP/W،

در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم و مورد توجه در طراحی و ساخت سدهای خاکی، بررسی میزان نشت آب از بدنه و پی سد به منظور تأمین پایداری و اتلاف آب می باشد. در این مقاله، میزان نشت از پی سد خاکی کوچری مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در محدوده استان اصفهان شهرستان گلپایگان واقع شده است. ساختگاه سد در قلمرو زون زمین ساخت- رسوبی قرار دارد. پی سنگی ساختگاه سد از ماسه سنگ و پی آبشستی- واریزه ای آن از ماسه سیلتی، سیلت ماسه ای و گراول تشکیل شده است. بررسی های به عمل آمده نشانگر این مطلب است که پی سنگی دارای ضریب تراوای بسیار کم و نهشته های آبشستی- واریزه ای هر دو تکیه گاه دارای تراوایی متوسط تا زیاد است.

برای تحلیل عددی نشت آب از نرم افزار Seep/w استفاده شده است که تحلیل عددی نشت در آن به روش اجزای محدود صورت می گیرد. میزان نشت سالیانه آب از پی به میزان 750000 مترمکعب درسال است که از دیدگاه اقتصادی معادل 7/34 درصد حجم مخزن است که قابل قبول نمی باشد. بنابراین برای آب بندی پی سد از دو روش ترانشه آب بند و دیواره آب بند استفاده گردیده است. پس از آب بندی پی بوسیله ترانشه آب بند، میزان نشت آب از پی به مقدار41300 مترمکعب درسال خواهد رسید که معادل 91/1 درصد حجم مخزن است و قابل قبول می باشد. موضوع آبشستگی در دیدگاه فنی و مهندسی یک مسئله مهم می باشد که پس از احداث ترانشه آب این مشکل حل شده و مقدار نشت نیز در نهایت کاسته و به معادل 63/1 درصد حجم مخزن رسید.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • ضریب تراوایی
 • نشت
 • آب بندی
 • آبشستگی
 • مدل سازی نشت آب در سدهای خاکی
 • مدل سازی نشت آب
 • مدل سازی نشت آب با نرم افزار
 • مقاله مدل سازی نشت آب در سدهای خاکی
 • مقاله مدل سازی نشت آب
 • مقاله مدل سازی نشت آب با نرم افزار
 • مدل سازی نشت
 • مقاله مدل سازی نشت

کلیک برای خرید