تحقیق انسان کامل از دیدگاه مولوی و راجرز

دانلود تحقیق با موضوع انسان کامل از دیدگاه مولوی و راجرز، در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه، بیان کلی مسئله، هدف- ضرورت تحقیق، فصل دوم: مقدمه، انسان کامل در سیر تاریخ، ریشه گرایش به انسان کامل، نگاهی به…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل: 458 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع انسان کامل از دیدگاه مولوی و راجرز،

در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

مقدمه

بیان کلی مسئله

هدف- ضرورت تحقیق

فصل دوم:

مقدمه

انسان کامل در سیر تاریخ

ریشه گرایش به انسان کامل

نگاهی به ویژگی های انسان کامل

انسان کامل از دیدگاه مولوی

عظمت انسان

انسان میان دو بینهایت

ارزیابی خود

موانع رشد و کمال

راه و روش های نیل به کمال

انسان از دیدگاه مولوی

ویژگی های انسان کامل

حواس جسمانی و حس نهانی انسان

آدم شناسی از هر علم و فنی دشوارتر است

حل مشکل

خودشناسی، کلید رمز غیرشناسی است

آدمی دید است، باقی گوشت و پوست

نتیجه اخلاقی

راه لذت و الم از درون است نه از بیرون

دفع توهم و جواب شبهه احتمالی

حس و اندیشه انسانی اسیر عقل و عقل اسیر روح است

درمان دردهای درونی بشر

فصل سوم:

انسان با کنش کامل

زندگی راجرز

نگرش راجرز به شخصیت

انگیزش شخصیت سالم: فعلیت بخشیدن

خود و تحقق خود

ویژگی های افراد کامل

اظهار نظر شخصی

عملکرد کامل فرد

توجه بی قید و شرط

شرایط با ارزش بودن

اصول کلی نظریه راجرز

نظر راجرز در مورد انسان

همسانی و همخوانی خویشتن

تحقیق در همسان و هم خوانی خویشتن

نیاز به توجه مثبت

دیدگاه یک درمانگر از زندگی خوب

انسان کارآمد

یک مشاهده منفی

یک مشاهده مثبت

ویژگیهای فرایند

بازبودن فرایند نسبت به تجربه

افزایش زندگی هستی گرایانه

یک اعتماد فزاینده نسبت به ارگانیسم

فرایند کارآمدی کاملتر

پاره ای پیامدها

چشم انداز نو در باره آزادی در برابر جبر علمی

آفرینندگی به عنوان یک عنصر زندگی خوب

پایه اطمینان بخش طبیعت انسان

پرباری عظیم زندگی

فرایند آفرینندگی

انگیزش برای آفرینندگی

شرایط درونی آفرینندگی سازنده

فصل چهارم:

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

نظریه مولوی

نظریه راجرز

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع

بیان کلی مسئله تحقیق:

بحث در مورد انسان و ماهیت او، از ریشه دارترین مباحث عمومی فرهنگی، در اندیشه بشر است. این موضوع، همواره مورد مداقه و مناقشه فلاسفه یونان و پس از آن فلاسفه اسلامی، و در قرون اخیر، فلاسفه غرب نیز قرار گرفته است.

مقدمه تحقیق:

این که انسان نمونه و ایده آل باید دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی باشد تا به عنوان یک الگو برای همه انسان ها مطرح شود، در همه ادیان الهی و عمومی مکاتب بشری مورد توجه قرار گرفته است. اساساً هر مذهب و مکتبی که داعیه انسان سازی و انسان شناسی دارد، باید انسانی را با ویژگی ها و صفات خاصی بعنوان یک الگو معرفی کند و اگر مکتبی نتواند از عهده چنین مهمی برآید، هیچ گاه نمی توان از آن مکتب بعنوان یک مکتب عاری از عیب و نقص یاد کرد. هر مکتبی نه تنها باید انسان ایده آل خود را معرفی نماید، بلکه باید جامعه نمونه خود را نیز معرفی کند.

توجه به انسان و شناسائی وی مسئله ای است که از قدیم الایام مورد توجه مذاهب و مکاتب و فرهنگ های گوناگون بوده است و کمتر سیستم فکری و فلسفی را می توان سراغ گرفت که به گونه ای به شناسائی انسان پرداخته باشد. جمله معروف خودت را بشناس که از سقراط نقل شده، اما با تعابیر دیگر در تفکرات و اندیشه های قبل از سقراط وجود داشته، نمایشگر این مسئله است که آدمی نسبت به خود و حقیقت وجودی خود همواره بی اعتنا نبوده است و اگر هم بر بعضی از مکاتب فکری ایراد گرفته می شود که به انسان توجه نکرده اند، این نه به آن معناس که آن مکاتب اصلاً توجهی به انسان نداشته اند، بلکه مراد آنست که از اندیشیدن در باره انسان آن گونه که شایسته مقام آدمی بوده است، خودداری کرده اند.

از مکاتب و مذاهب هند گرفته تا فلسفه یونان و رم، از تفکرات اندیشمندان قرون وسطائی مسیحی گرفته تا ندیشه های اصیل اسلامی، از رنسانس گرفته تا عصر حاضر، همواره شناسائی انسان و توجه به ابعاد وجودی وی مورد نظر بوده است. اگر چه توجهی که اسلام یا مذاهب هندی به انسان دارند، هیچگاه نمی توان با تئجه فیلسوفان یونانی به انسان یکی دانست، اما اینقدر هست که بتوان گفت شناسائی انسان مورد توجه همه سیستم های فکری و عقیدتی بوده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • انسان کامل از دیدگاه مولوی و راجرز
 • انسان کامل از دیدگاه مولوی
 • انسان کامل از دیدگاه راجرز
 • انسان کامل
 • انسان کامل کیست
 • انسان کامل pdf
 • انسان کامل شهید مطهری
 • تحقیق انسان کامل
 • مقاله انسان کامل
 • پایان نامه انسان کامل
 • دانلود تحقیق انسان کامل

کلیک برای خرید