تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار

دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار، در قالب word و در 141 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده 1، فصل اول: مقدمه، پیش گفتار 3، مقدمه 5، بیان مساله 10، پرسش پژوهش 10، فرضیه پژوهش 10، اهداف پژوهش 11، …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 141

حجم فایل: 456 کیلوبایت

قیمت: 9500 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار،

در قالب word و در 141 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

پیشگفتار 3

مقدمه 5

بیان مساله 10

پرسش پژوهش 10

فرضیه پژوهش 10

اهداف پژوهش 11

اهمیت و ضرورت پژوهش 11

متغیر ها 13

متغیر مستقل 13

متغییر وابسته 14

متغیر تعدیل کننده 14

متغیر کنترل کننده 14

تعاریف واژه ها 15

الف: مفهومی 15

ب: عملیاتی 15

فصل دوم: پیشینه پژوهش

اضطراب 17

Anxienty 17

اجزای اضطراب 19

الف) جنبه فیزیولوژیکی 19

ب) جنبه شناختی 19

خصیصه های اضطراب 20

واکنش های اضطراب 21

اضطراب عمیق به چه شکل صورت می گیرد 21

هنگامی که اضطراب افزایش می یابد 22

تظاهرات بدنی اضطراب 22

تظاهرات روانی اضطراب 23

الف) اضطراب امواج آزاد 23

ب) بی تابی 24

ج) تنش 24

د) هراس 24

عکس العمل به اضطراب 25

انواع اضطراب 25

1- اضطراب عینی 25

2- اضطراب روان نژندی 26

3- اضطراب اخلاقی 27

راههای کاهش اضطراب 27

1- دارو 28

2- ریلکسیشن 30

3- رفتار درمانی 30

مکانیسمهای دفاعی اضطراب 31

سرکوبی 31

فرافکنی 32

درون فکنی 33

همانند سازی 34

انکار 35

جا به جایی 35

خیالبافی 36

والایش 37

دلیل تراشی 38

فخر فروشی 38

بازگشت 39

عکس العمل سازی 39

واکنش وارونه 40

انزوا 40

نظریه ها و اضطراب 41

نظریه روان تحلیل گری روانکاوی 41

نظریه رفتاری 43

نظریه اصالت وجود 44

نظریه زیست شناختی 44

نظریه سرشتی 45

نظریه فردی 45

نظریه انسان گرایانه 46

اضطراب (تحقیقات جدید، 1384) 47

هنجاریابی آزمون اضطراب اشپیل برگر در شهر مشهد 47

کار 50

معیارهای شرایط کار 52

معیارهای فیزیولوژیک 52

معیارهای روانی 53

معیارهای تولید 54

مکتبهای فکری در روان شناسی کار 54

الگوی دیوان سالاری 54

عناصر اصلی این الگو 54

الگوی تایلوریسم (تفکر علمی) 55

الگوی اداری 55

الگوی معاصر روان شناسی کار 56

عوامل اضطراب زا و کار 56

اضطراب در دوران اشتغال (تحقیقات جدید 1384) 60

عوامل اضطراب زا 60

1- منابع تنش زای عمومی در زندگی روزمره افراد 60

2- منابع تنشی زای عمده مرتبط با مشاغل افراد 61

آثار و عوارض اضطراب در دوران اشتغال 63

عوارض و آثار فردی/ جسمانی 63

عوارض و آثار رفتاری 63

آثار رفتاری در محیط کار 64

روان شناسی زنان 66

فرضیه روانکاوی 67

دیدگاه هلن دویچ (1982-1884) 68

اعتماد به نفس زنان 69

زنان و کار 70

زنان و کار (خانه) 71

زنان خانه دار 71

(ارزش کار خانگی زنان) (تحقیقات جدید) 73

بررسی میزان آگاهی زنان خانه دار ساکن تهران از علل بیخوابی و

مسائل بهداشتی، روانی مربوط به آن 74

(پایان نامه کارشناسی ارشد) ایران داودی به راهنمایی نصرت روشن

روان 75

زنان و کار (خارج از خانه) 75

پنهان کاری 77

حاکمیت – محکومیت 78

نابرابری موقتی 78

نابرابری دائمی 78

پیامدهای استرس 79

محیط فیزیکی خطرناک 80

بازارهای کار و ساختارهای صنعتی در زندگی شغلی بانوان 81

نخست 82

دوم 82

سوم 82

(تحقیقات روزنامه ای در مورد مشاغل و کارکردن زنان در بیرون

از خانه) 84

مشاغل دارای مالکیت زنان 3/1 تا 4/1 کسب و کارهای اقتصاد

رسمی جهان را شامل می شود 84

نگاه جنسیتی نسبت به زنان در قانون کار غیر کارشناسی است 85

یک در صد افزایش در جمعیت زنان بیکار برابر 19 در صد کاهش

نرخ مشارکت 87

افزایش شهری شدن از نرخ مشارکت زنان می کاهد 87

آیا گریه کردن یک خصیصه زنانه است؟ (تحقیقات جدید) 88

توصیه مهم 90

بررسی شدت برخی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران 90

نتابج 91

شیوه های مقابله با اضطراب در دوران اشتغال 92

شیوه و راهکارهای فردی 92

دستور العمل (یک) 97

مرکز اطلاعات و آمار زنان 98

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

جامعه آماری 100

نمونه پژوهش 100

روش نمونه گیری 100

ابزار پژوهش 101

تست اضطراب کتل 101

روش اجرای تست 106

روش نمره گزاری 107

روش های تحلیل آماری 108

فصل چهارم: ارائه داده های پژوهش

الف) توصیف داده ها 109

نتیجه گیری 112

فصل پنجم: بررسی و تحلیل نتایج

بحث و نتیجه گیری و بررسی در مورد داده ها 114

پیشنهادها 116

فهرست منابع 117

ضمائم

پرسشنامه 121

چکیده تحقیق:

موضوع این پژوهش، بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار می باشد و هدف اصلی ما شناخت آثار و نتایج اشتغال زنان بر روی بیماری اضطراب است و کار زنان چه میزان بر اضطرابشان تاثیر می گذارد؟

فرضیه این پژوهش این است که بین اضطراب زنان شاغل و زنان خانه دار تفاوت وجود دارد. نمونه آماری در این تحقیق 100 نفر از زنان تهرانی می باشند که در سال 85-84 به صورت تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از تست اضطراب کتل از 50 زن شاغل و 50 زن خانه دار بین 25 سال تا 45 سال گرفته شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل آماری می توان گفت که به احتمال 99 در صد و P > %1 بین اضطراب زنان خانه دار و شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد.

پس در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که کار باعث کاهش اضطراب زنان می شود و مشغله های خانه داری و تربیت فرزندان و به عبارتی خانه دار بودن زنان در بالا بردن اضطرابشان نقش موثری دارد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار
  • میزان اضطراب در میان زنان شاغل
  • میزان اضطراب در میان زنان خانه دار
  • بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل
  • بررسی میزان اضطراب در میان زنان خانه دار
  • تحقیق میزان اضطراب در میان زنان شاغل
  • تحقیق میزان اضط

کلیک برای خرید