تحقیق بررسی رابطه دینداری وعزت نفس دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه دینداری و عزت نفس دانش آموزان دختر، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات پژوهش، 1-1 مقدمه، 2-1 بیان مساله، 3-1 اهمیت و ضرورت، 4-1 اهداف پژوهش، 5-1 فرضیه های پژوهش…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 429 کیلوبایت

قیمت: 89000 تومان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه دینداری و عزت نفس دانش آموزان دختر،

در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

2-1 بیان مساله

3-1 اهمیت و ضرورت

4-1 اهداف پژوهش

5-1 فرضیه های پژوهش

6-1 سئوال های پژوهش

7-1 تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها

1-7-1 تعریف مفهومی متغیرها

2-7-1 تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه

2-2 دینداری

1-2-2 مفهوم دینداری

2-2-2 تعاریف دین

3-2-2 انواع دینداری

1-3-2-2 نوع شناسی شپرد

4-2-2 ابعاد دین

5-2-2 بررسی نظریه های دینداری:

3-2 عزت نفس

1-3-2 مفهوم شناسی

2-3-2 حیطه های عزت نفس

1-2-3-2 عزت نفس اجتماعی

2-2-3-2 عزت نفس تحصیلی

3-2-3-2 عزت نفس خانوادگی

4-2-3-2 عزت نفس جسمانی

5-2-3-2 عزت نفس کلی

3-3-2 اهمیت عزت نفس

4-3-2 سه شرط لازم برای داشتن عزت نفس

1-4-3-2 احساس همبستگی خانواده

2-4-3-2 قدرت

3-4-3-2 الگوها

5-3-2 دیدگاه های روان شناختی عزت نفس

1-5-3-2 دیدگاه راجرز

2-5-3-2 دیدگاه کوپر اسمیت

3-5-3-2 عزت نفس از دیدگاه براندن

4-5-3-2 عزت نفس از دیدگاه اریکسون

5-5-3-2 عزت نفس از دیدگاه آلپورت

6-5-3-2 عزت دیدگاه نفس از دیدگاه آدلر

6-3-2 مشکلات ناشی از عزت نفس پایین

7-3-2 عزت نفس از دیدگاه اسلام

8-3-2 عزت نفس در آیات قرآن

9-3-2 عزت نفس در احادیث و روایات

10-3-2 عوامل تحقق عزت نفس از نظر اسلام

1-10-3-2 اطاعت از خداوند

4-2 مروری بر تحقیقات انجام شده

1-4-2 تحقیقات داخلی

2-4-2 تحقیقات خارجی

5-2 خلاصه و جمع بندی فصل

فصل سوم: روش

1-3 مقدمه

2-3 روش پژوهش

3-3 جامعه آماری

4-3 نمونه و روش نمونه گیری

5-3 ابزارهای پژوهش

1-5-3 پرسشنامه سنجش اعتقاد دینی (زارع و امین پور، 1390)

5-3 پرسشنامه عزت نفس (روزنبرگ 1965)

6-3 روش اجرای پژوهش

7-3 روش تحلیل داده ها

8-3 ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: یافته ها

1-4 مقدمه

2-4 توصیف داده ها

3-4 بررسی فرضیه

فصل پنجم: نتیجه گیری

1-5 مقدمه

2-5 بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش

3-5 پیشنهادهای پژوهشی

4-5 پیشنهادهای کاربردی

5-5 محدودیت های پژوهش

چکیده پایان نامه:

آنچه در جهان امروز به خصوص ایران ما که هدفش ایجاد یک نظام اجتماعی مبتنی بر باورها و ارزشهای دینی است، بسیار ضروری به نظر می رسد، ایجاد اعتقادات مذهبی و دینی می باشد. اعتقادات مذهبی نقش تعیین کننده ای در سلامت روانی افراد دارد. در واقع باورهای مذهبی به بهبود سلامتی، کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس منجر می شود.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه دینداری و عزت نفس دانش آموزان دختر می باشد. به این منظور یک نمونه 70 نفری از دانش آموزان دختر در نظر گرفته شدند. بر اساس جدول تناسب، حجم نمونه با حجم جامعه آماری کرجسی و مورگان (1970) برای پژوهش حاضر 60 نفر در نظر گرفته شده است. برای نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق فهرست اسامی دانش آموزان عمل گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سنجش اعتقاد دینی (زارع و امین پور، 1390) و پرسشنامه عزت نفس (روزنبرگ1965) استفاده شد. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی در سطح توصیفی و انجام آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در سطح آمار استنباطی استفاده شد.

یافته ها نشان داد که بین عزت نفس و دینداری دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و دهم رابطه معناداری وجود دارد. بطوریکه با افزایش میزان پایبندی به اعتقادات دینی میزان عزت نفس نیز افزایش می یابد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پایان نامه روان شناسی
  • پایان نامه علوم تربیتی
  • پایان نامه مشاوره و راهنمایی
  • رابطه بین عزت نفس و دینداری
  • رابطه بین دینداری و عزت نفس دانش آموزان
  • دانلود پایان نامه عرت نفس
  • دانلود پروژه عزت نفس
  • تحقیق عزت نفس
  • تحقیق دینداری
  • مقاله عزت نفس

کلیک برای خرید