پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. هدف: سنجش نحوه پاسخگویی افراد به حوادث استرس زا (سنجش 3 نوع مقابله رفتاری فعال، شناختی فعال و اجتماعی)، با اطمینان بخرید. پرسشنامه بسیار کامل می باشد…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 20 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس،

در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش.

هدف: سنجش نحوه پاسخگویی افراد به حوادث استرس زا (سنجش 3 نوع مقابله رفتاری فعال، شناختی فعال و اجتماعی)

با اطمینان بخرید.

پرسشنامه بسیار کامل می باشد:

روایی و پایایی دارد.

پایایی خارجی دارد.

روایی خارجی دارد.

پایایی ایرانی و خارجی دارد.

شیوه نمره گذاری کامل است.

تفسیر کامل است.

منابع دارد.

توضیحات کامل است.

با فرمت ورد.

روش نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای مقابله ای:

پاسخ های مقابله شناختی فعال با 6 جمله، پاسخ های مقابله رفتاری فعال با 6 جمله و پاسخ های اجتنابی با 7 جمله است. علاوه بر آن از طریق این پرسشنامه دوشیوه مقابله متمرکز بر حل مساله با 11 جمله (1، 2، 5، 8، 10، 11، 13، 14، 16، 17، 19) و مقابله متمرکز بر هیجان با 8 جمله (3، 4، 6، 7، 9، 12، 15، 18) مورد بررسی قرلر گرفته است در این پرسشنامه آزمودنی باید به هر یک از جملات که نوعی پاسخ مقابله ای محسوب می شود به صورت بلی یا خیر جواب دهد. به منظور آنکه میزان استفاده از پاسخ های مقابله ای دقیق تر مشخص می شود از یک مقیاس 4 گزینه ای شامل همیشه، بیشتر اوقات، گاهی، هیچ وقت استفاده می شود و آزمودنی بر مبنای گزینه ای که انتخاب میکند بین صفر تا 3 نمره می گیرد. به وسیله این پرسشنامه برای هریک از ازمودنی ها نمره کل راهکارهای مقابله که کمترین نمره برای هر فرد صفر و بیشترین نمره 57 است و نمره پاسخ های مقابله متمرکز بر حل مساله کمترین نمره برای هر فرد صفر و بیشترین نمره 33 است، و نمره پاسخ مقابله متمرکز بر هیجان که کمترین نمره برای هر فرد صفر و بیشترین نمره 24 است، محاسبه می گردد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس
  • پرسشنامه راهبردهای مقابله ای
  • دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای
  • پرسشنامه سنجش نحوه پاسخگویی افراد به حوادث استرس زا
  • پرسشنامه پاسخ به حوادث استرس زا
  • پرسشنامه حوادث استرس زا

کلیک برای خرید