بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی

دانلود تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی، در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، ضرورت و بیان مسأله، مبانی نظری تحقیق، 1- فرضیه نمایندگی…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 43 کیلوبایت

قیمت: 8500 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی،

در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

ضرورت و بیان مسأله

مبانی نظری تحقیق

1- فرضیه نمایندگی

2- فرضیه اعتمادسازی

3- فرضیه اعتباربخشی

بررسی پیشینه تحقیق

پرسش های تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش اجرای تحقیق

1- کسب اجماع نظرات خبرگان

2- پرسش نامه و سؤال های آن

3- یافته های ناشی از توزیع پرسش نامه بین گروه دلفی

4- نظرسنجی از حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

آمار توصیفی داده ها

روایی پرسش نامه

پایایی پرسش نامه

تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات تحقیق

در این قسمت، تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق ارائه می گردد.

فرضیه اصلی تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی منابع و ماخذ

الف) منابع فارسی

ب) منابع لاتین

پیوست: عوامل نهایی مورد پرسش از آزمودنی ها

Abstract

چکیده تحقیق:

این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی، از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیأت مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل، متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص ح سابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد…

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق حسابرسی
 • تحقیق حسابرسی داخلی
 • تحقیق حسابرسی مالی
 • تحقیق حسابرسی مالیاتی
 • مقاله حسابرسی
 • مقاله حسابرسی داخلی
 • مقاله حسابرسی عملیاتی
 • مقاله حسابرسی دولتی
 • پایان نامه حسابرسی
 • پایان نامه حسابرسی عملیاتی
 • پایان نامه حسابرسی عملکرد

کلیک برای خرید