تحقیق متابولسیم نیتروژن در شبکه

دانلود تحقیق با موضوع متابولسیم نیتروژن در شبکه، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، تجزیه شبکه ای پروتئین، فاکتورهای مؤثر در تجزیه شبکه ای پروتئین، سرعت رقیق سازی شبکه ای، PH شبکه ای وسوسترا، سنتز پروتئین میکروبی. چکیده تحقیق: متابولسیم پروتئین در شبکه، نتیجه ای از فعالیت… …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 69 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع متابولسیم نیتروژن در شبکه،

در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

تجزیه شبکه ای پروتئین

فاکتورهای مؤثر در تجزیه شبکه ای پروتئین

سرعت رقیق سازی شبکه ای

PH شبکه ای وسوسترا

سنتز پروتئین میکروبی

چکیده تحقیق:

متابولسیم پروتئین در شبکه، نتیجه ای از فعالیت متابولیکی میکروارگانیزم های شبکه ای می باشد. ساختمان پروتئین، در تعیین حساسیت آن به پروتئازهای میکروبی، در نتیجه، قابلیت تجزیه پذیری آن فاکتوری کلیدی محسوب می شود. تجزیه شبکه ای پروتئین توسط PH وگونه غالب جمعیت میکروبی، تحت تأثیر قرار می گیرد. همان طوری که با جیره های PH پرعلوفه ای در گله های شیری کاهش می یابد، فعالیت شبکه ای پروتئولیتیک کاهش پیدا می کند، اما در جیره های پرکنسانتره گاوهای نژاد گوشتی چنین نیست. تجمع نیتروژن اسید آمینه بعد از خوراک خوردن پیشنهاد می کند که برداشت اسید آمینه میکروارگانیسم های شبکه می تواند فاکتور محدودکننده تجزیه پروتئین در شبکه باشد. افزون بر آن، اسید آمینه های متعددی از قبلی فنیل آلانین، لوسین، وایزولوسین وجود دارند که با سختی بیشتری نسبت به دیگر اسید آمینه ها، توسط میکرو ارگانسیم های شبکه ساخته می شود. معمولی ترین برآورد بازده سنتز پروتئین میکروبی (EMPS) تعیین گرم های نیتروژن میکروبی به ازای هر واحد از انرژی تخمیر شده بیان می شود. اما EMPS قادر به برآورد بازده برحسب نیتروژن قابل دسترسی برای برداشت توسط باکتری ها در شبکه نمی باشد. یک مقیاس جایگزین و و مکمل از سنتز پروتئین میکروبی، بازده مورد استفاده قرارداد نیتروژن (ENU) می باشد. در مقابل EMPS، ENU بخش خوبی برای تعریف کردن بازده برداشت نیتروژن توسط میکروب های شبکه می باشد. با به کاربردن ENU,EMPS، این نتیجه بدست آمد که رشد بهینه باکتریایی در شبکه وقتی EMPS 29 گرم از نیتروژن باکتریایی بر هر کیلوگرم ماده آلی تخمیر شده است، به دست می آید و ENU 79% است، که اشاره دارد بر این که باکتری ها در حدود 31/1 ضربدر نیتروژن قابل دسترسی در شبکه برای هر واحد از نیتروژن باکتریایی نیاز داشتند. از آن جایی که توزیع نتیروژن در بین سلول های باکتریایی با سرعت تخمیر نیتروژن اسید آمینه ای، تغییر پیدا می کند، به جای آن کل نیتروژن باکتریایی برای توضیح بیان سنتز پروتئین میکروبی باید استفاده شود.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • متابولسیم نیتروژن در شبکه
 • تجزیه شبکه ای پروتئین
 • سنتز پروتئین میکروبی
 • متابولیسم
 • متابولیسم نیتروژن
 • تجزیه پروتئین
 • تحقیق متابولسیم نیتروژن در شبکه
 • تحقیق تجزیه شبکه ای پروتئین
 • تحقیق سنتز پروتئین میکروبی
 • تحقیق متابولیسم
 • تحقیق متابولیسم نیتروژن
 • تحقیق تجزیه

کلیک برای خرید