گزارش کار آزمایشگاه مکانیک با موضوع آزمایش های سقوط آزاد، آونگ ساده، برآیند نیروها و اصطکاک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک با موضوع آزمایش های سقوط آزاد، آونگ ساده، برآیند نیروها و اصطکاک، در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل نام آزمایش: سقوط آزاد، هدف از آزمایش: اندازه گیری شتاب جاذبه زمین، تئوری آزمایش، وسائل آزمایش، روش انجام آزمایش، نتایج اندازه گیری با گلوله کوچک… …

فرمت فایل دانلودی: DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 427 کیلوبایت

قیمت: 15500 تومان

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک با موضوع آزمایش های سقوط آزاد، آونگ ساده، برآیند نیروها و اصطکاک،

در قالب word و در 371 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

نام آزمایش: سقوط آزاد

هدف از آزمایش: اندازه گیری شتاب جاذبه زمین

تئوری آزمایش

وسائل آزمایش

روش انجام آزمایش

نتایج اندازه گیری با گلوله کوچک

نتایج اندازه گیری با گلوله بزرگ

خطای آزمایشگر برای گلوله بزرگ و کوچک

مربوط به گلوله کوچک

محاسبات مربوط به خطا

سئوالات پایانی

نام آزمایش: آونگ ساده

هدف از آزمایش: اندازه گیری شتاب جاذبه زمین

تئوری آزمایش

قوانین آونگ ساده

وسائل آزمایش

شرح آزمایش

خطای آزمایشگر

سئوالات پایانی این آزمایش

تعریف نیروی بازگرداننده

شرط حرکات نوسانی ساده

تاریخ انجام آزمایش:

نام آزمایش: برآیند نیروها

هدف آزمایش

تئوری آزمایش

وسایل مورد آزمایش

شرح میز نیرو

روش انجام

سوالات پایانی آزمایش

تاریخ آزمایش

نام آزمایش: اصطکاک

هدف آزمایش

تئوری آزمایش

شرح دستگاه آزمایش انجام دهنده و شکل آن

محاسبات مربوط به جدول شماره یک

خطای m و M: خطای شخصی+ خطا

سؤالات پایانی این آزمایش

عبارات و واژگان کلیدی:

  • گزارشکار آزمایشگاه مکانیک
  • گزارش کار مکانیک
  • آزمایش سقوط آزاد
  • آزمایش آونگ ساده
  • آزمایش برآیند نیروها
  • آزمایش اصطکاک
  • گزارش کار آزمایش سقوط آزاد
  • گزارش کار آزمایش آونگ ساده
  • گزارش کار آزمایش برآیند نیروها
  • گزارش کار آزمایش اصطکاک

کلیک برای خرید