نمونه استعلام صلاحیت و ارزیابی کیفی سامانه نرم افزاری اتوماسیون اداری (RFQ)

نمونه ای از یک استعلام ارزیابی کیفی است که می توان از آن بررسی صلاحیت سامانه های نرم افزاری مانند اتوماسین اداری استفاده کرد. در این سند، موضوع و محدوده پروژه، فرآیند ارزیابی کیفی، شرایط عمومی پیشنهاددهندگان و معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهاددهندگان تشریح شده است. …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 35 کیلوبایت

قیمت: 3000 تومان

نمونه ای از یک استعلام ارزیابی کیفی است که می توان از آن بررسی صلاحیت سامانه های نرم افزاری مانند اتوماسین اداری استفاده کرد. در این سند، موضوع و محدوده پروژه، فرآیند ارزیابی کیفی، شرایط عمومی پیشنهاددهندگان و معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهاددهندگان تشریح شده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • استعلام
 • ارزیابی
 • نمونه استعلام
 • نمونه ارزیابی
 • نمونه ارزیابی کیفی
 • استعلام کیفی
 • استعلام و ارزیابی کیفی سامانه نرم افزاری
 • استعلام سامانه نرم افزاری اتوماسین اداری
 • ارزیابی کیفی سامانه نرم افزاری اتوماسیون اداری
 • RFQ
 • بررسی صلاحیت سامانه نرم افزار R

کلیک برای خرید