نمونه ای از پروژه های پیاده سازی شده مربوط به درس میکرو پروسسور رشته کامپیوتر

دانلود نمونه ای از پروژه های پیاده سازی شده مربوط به درس میکرو پروسسور رشته کامپیوتر، این پروژه ها در آزمایشگاه مخصوص این درس، مورد استفاده قرار می گیرند… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: ABS، ASM، LST، BIN، M51، HEX، OBJ

حجم فایل: 25 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

دانلود نمونه ای از پروژه های پیاده سازی شده مربوط به درس میکرو پروسسور رشته کامپیوتر،

این پروژه ها در آزمایشگاه مخصوص این درس، مورد استفاده قرار می گیرند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • درس میکرو پروسسور
  • میکرو پروسسور
  • آزمایشگاه میکرو پروسسور
  • پروژه درس آزمایشگاه میکرو پروسسور
  • پروژه های پیاده سازی شده مربوط به درس میکرو پروسسور رشته کامپیوتر
  • پروژه درس میکروپروسسور
  • پروژه پیاده سازی میکرو پروسسور
  • دانلود پروژه پیاده سازی درس میکرو پر

کلیک برای خرید