نمونه ای از پیاده سازی پروژه های مربوط به درس معماری مربوط به رشته کامپیوتر

نمونه از چند پروژه مربوط به درس معماری کامپیوتر رشته کامپیوتر که در آزمایشگاه مخصوص این درس مورد استفاده قرار می گیرد. …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: vhd، v، asm

حجم فایل: 75 کیلوبایت

قیمت: 2700 تومان

نمونه از چند پروژه مربوط به درس معماری کامپیوتر رشته کامپیوتر که در آزمایشگاه مخصوص این درس مورد استفاده قرار می گیرد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • درس معماری کامپیوتر
  • آزمایشگاه معماری کامپیوتر
  • پروژه درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر
  • پروژه های پیاده سازی شده مربوط به درس معماری کامپیوتر رشته کامپیوتر
  • پروژه درس معماری کامپیوتر
  • پروژه پیاده سازی معماری کامپیوتر
  • دانلود پروژه پیاده سازی درس معماری کامپیو

کلیک برای خرید