مقادیر دمای داخل و خارج طرح

مقادیر دمای داخل و خارج طرح…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 91

حجم فایل: 298 کیلوبایت

قیمت: 23000 تومان

مقادیر دمای طرح داخل و طرح خارج

دمای طرح خارج 22

دمای طرح داخل پیلوت همان دمای طرح خارج است.

دمای داخل راهپله عبارتست از:

5 /0×= 48

دمای طرح داخل حمام و توالت از روش بیلان حرارتی بدست می آید.

دمای حمام

60 0/29

24/3 0/29

17/8 0/45

35 0/285

7 1/13

با توجه به فرمول ومقادیر ذکر شده دمای طرح داخل حمام 61 بدست می آید.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • مقاله
 • خرید
 • دانلود
 • پایان نامه
 • پروژه
 • تحقیق
 • عمران
 • مکانیک
 • معماری
 • مدیریت
 • اقتصاد
 • فرهنگی
 • پزشکی
 • خقوق
 • سیاسی
 • اموزش
 • کامپیوتر
 • اجتماعی
 • فروش
 • ارزان

کلیک برای خرید