تحقیق دایره های عدد نویز

7.5 دایره های عدد نویز در بسیاری از تقویت کننده های RF، برای تقویت سیگنال در سطح نویز حداقل, نیازمند یک سیستم حساب شده می باشیم. متاسفانه طراحی یک تقویت کننده کم نویز با فاکتوهایی نظیر پایداری و بهره سنجیده می شود, برای نمونه در ماکزیمم بهره، نویز حداقل نمی تواند بدست آید. بنابراین اهمیت دارد که ر…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 128 کیلوبایت

قیمت: 9500 تومان

7.5 دایره های عدد نویز

در بسیاری از تقویت کننده های RF، برای تقویت سیگنال در سطح نویز حداقل, نیازمند یک سیستم حساب شده می باشیم. متاسفانه طراحی یک تقویت کننده کم نویز با فاکتوهایی نظیر پایداری و بهره سنجیده می شود, برای نمونه در ماکزیمم بهره، نویز حداقل نمی تواند بدست آید. بنابراین اهمیت دارد که روشهایی را که به ما اجازه می دهند که نویز موثر را به عنوان قسمتی از نمودار اسمیت برای هدایت شباهت ها و مشاهده توازن ما بین گین و پایداری نشان می دهد توسعه می دهیم.

از یک نمای تمرینی، جزء موثر تحلیل نویز، عدد نویز تقویت کننده دو پورتی در فرم ادمیتانسی است.

9.73 2

و یا فرم معادل امپدانسی 9.74

که امپدانس منبع است.

هر دو معادله از ضمیمه H مشتق شده اند. هنگام استفاده از ترانزیستور بطور معمول چهار پارامتر نویز شناخته می شوند که از طریقdatasheet کارخانه سازنده FET یاBJT یا از طریق اندازه گیریهای مستقیم بدست می آیند. آنها عبارتند از:

عدد نویز حداقل (همچنین اپتیمم نیز نامیده می شود) که رفتارش بستگی به شرایط پایه ای و عملکرد فرکانسی دارد. اگر وسیله, نویزی نداشته باشد ما میتوانیم Fmin را برابر 1 بدست آوریم.

مقاومت معادل نویز که برابر عکس رسانایی وسیله میباشد

P 503.

ادمیانس اپتیمم منبع

بجای امپدانس یا ادمیتانس، ضریب انعکاس اپتیممopt اغلب لیست می شود. ارتباط ما بین و بوسیله رابطه زیر بیان میشود:

9.75

از زمان انتخاب پارامتر S به عنوان مناسب ترین گزینه برای طرحهای فرکانس بالا ما رابطه9.73را به فرمی تبدیل کردیم که ادمیتانسها با ضرایب انعکاس جایگزین شوند. در کنار 9.75 ما از رابطه زیر در 9.73 استفاده می کنیم:

GS می تواند بصورت نوشته شود و نتیجه نهایی بصورت زیر است:

در رابطه 9.77 مقدار Fmin و Rn و شناخته شده هستند.

بطور کلی مهندس طراح برای تنظیم آزادی عمل دارد تا عدد نویز را تحت تاثیر قرار دهد. برای Гs=Гopt می دانیم که کمترین مقدار ممکن عدد نویز برای F= بدست می آید. برای جواب دادن به این سوال که چگونه با یک عدد نویز خاص اجازه می دهند که بگوییم Fk با Гs مرتبط است رابطه 9.77 را باید بصورت زیر بنویسیم:

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق برق
  • برق و الکترونیک
  • مقالات برق
  • دانلود تحقیق
  • دایره های عدد نویز
  • عدد نویز
  • منابع عدد نویز
  • پروژه های برق

کلیک برای خرید