تحقیق مقدمه ای درباره خنک سازی دمابرقی (ترموالکتریک)

دستگاه خنک کننده ترموالکتریک، گاهی اوقات به آن ترموالکتریک یا دستگاه خنک کننده «پلیتر» نیز می گویند. که نیمه رسانای است که دارای اجزا و ترکیبات الکترونیکی است که عملکردهایی مانند گرم کردن با پمپ را در بر می گیرد. منبع نیرو با ولتاژ پایین DC با مدل TE کار می کند. گرما از آن محدوده به طرف دیگر حر…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 20 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

دستگاه خنک کننده ترموالکتریک، گاهی اوقات به آن ترموالکتریک یا دستگاه خنک کننده «پلیتر» نیز می گویند. که نیمه رسانای است که دارای اجزا و ترکیبات الکترونیکی است که عملکردهایی مانند گرم کردن با پمپ را در بر

می گیرد. منبع نیرو با ولتاژ پایین DC با مدل TE کار می کند. گرما از آن محدوده به طرف دیگر حرکت خواهد کرد، بنابراین. یک طرف خنک می شود وقتی که هنوز طرف دیگر همزمان گرم است، مهم است به خاطر داشته باشید زمانی که این اتفاق معکوس می شود که به موجب آن قطبش نیز تغییر

می کند. (مثبت و منفی) و ولتاژ DC سبب می شود که گرما به طرف دیگر برود، در نتیجه، ترموالکتریک به کار برده می شود برای گرم سازی و خنک سازی در نتیجه بسیار مناسب است برای کنترل دقیق دمای مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه اساسی برای کاربران درباره تونایی دستگاه خنک کننده ترموالکتبیک داده شده است که با ارائه این نمونه، مفید است. یک نوع مرحله ترموالکتریک در یک مخزن گرمایی است که دمای اتاق را نگه می دارد و سپس به یا باطری مناسب متصل می شود. یا به دیگر منابع نیروی DC متصل می گردد. طرف سرد نمونه تقریباً به دمای می رسد. در این لحظه نمونه بدون گرما پمپ می شود و به بیشترین میزان ولتاژ T می رسد. اگر گرما به تدریج به طرف سرد نمونه اضافه شود، قسمت سرد دمایش بالا می رود و سرانجام برابر قسمت گرما می شود. در این هنگام دستگاه خنک کننده TE به بیشترین میزان گرما می رسد (). دستگاههای خنک کننده ترموالکتریک به یخچالهای مکانیکی کنترل کنند با همان قوانین بنیادی ترمودینامیک و سیستم های سردسازی اگرچه به طور قابل ملاحظه ای در فرم متفاوت هستند عملکردشان به یک صورت می باشد. در سیستم های سردسازی مکانیکی دستگاه فشار برای فشردن هوا به مایع فشار می آورد در میان سیستم سرما راپخش می کند. فضای تبخیر کننده یا منجمد کننده که به نقطه جوش می رسد طی مراحل تدریجی مداوم تبخیر می شود. دستگاه سرد کننده گرما را می گیرد (جذب می کند) به همین علت است که دستگاه سرد

می شود. گرمای جذب شده توسط دستگاه سرد کننده به طرف دستگاه منقبض کننده حرکت می کند. در جایی که سردکننده تراکم را به محیط انتقال می دهد در سیستم سردسازی ترموالکتریک پیش بینی می شود که یک نوع نیمه هادی جای مایع سرد کننده را می گیرد و منقبض کننده جایگزین قسمت گرمایی می شود. دستگاه فشردن هوا جایگزین منبع نیروی DC می شود.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق برق و الکترونیک
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی برق
  • تحقیق مقدمه ای درباره خنک سازی دمابرقی (ترموالکتریک)
  • خنک سازی دما برقی
  • ترموالکتریک
  • خنک سازی
  • دما برقی
  • ترمو

کلیک برای خرید