تحقیق تشریح ساختمان کلی چند موتور

ساختمان کلی موتورهای پله ای بطور کلی عملکرد موتورهای پله ای به صورت تبدیل یکسری پالسهای دیجیتال به تغییر زاویه مناسب با آن پالسها در روتور می باشد. روتور به ازای هر پالس یک پله دوران می نماید و اگر این پالسها به طور پیاپی به موتور اعمال شوند روتور به صورت پیوسته دوران خواهد کرد. موتورهای فوق قابلیت…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 22 کیلوبایت

قیمت: 8000 تومان

ساختمان کلی موتورهای پله ای

بطور کلی عملکرد موتورهای پله ای به صورت تبدیل یکسری پالسهای دیجیتال به تغییر زاویه مناسب با آن پالسها در روتور می باشد. روتور به ازای هر پالس یک پله دوران می نماید و اگر این پالسها به طور پیاپی به موتور اعمال شوند روتور به صورت پیوسته دوران خواهد کرد.

موتورهای فوق قابلیت دوران در هر دو جهت را دارا می باشند و به علت نوع ساختمانشان دارای مزایا و معایبی هستند که در زیر به آنها می پردازیم.

مزایا

1- این موتورها بطور لحظه ای قابلیت توقف دارند بدون اینکه اینرسی دورانی منجر به چرخش چند دور اضافه گردد.

2- فرمانهای حرکت برای موتور دیجیتال بوده لذا به راحتی می توان آنها را توسط گیتهای منطقی و یا میکروپروسسور کنترل کرد.

3- نیاز به فیدبکهای گران قیمت و پیچیده برای کنترل دور و یا وضعیت (تاکومتر و چرخ دنده و…) ندارند.

4- کوپل ماکزیمم همواره به بار وارد می شود.

5- موتورهای پله ای مسئله کموتاسیون زغالها را ندارند.

معایب

1- حداکثر سرعت کاری این موتورها کم می باشد.

2- در حرکت آرام دارای Over Shoot می باشند.

با وجود این معایب در صورتیکه تغذیه سیستم به صورت مناسبی انجام شده و مشخصات موتور با موقعیت و شرایط کاری تطبیق داده شود امکان هرگونه خطا در این موتورها به صفر خواهد رسید.

طبق یک دسته بندی می توان موتورهای پله ای را به دو دسته Unipolar و Bipolar تقسیم کرد که در نوع Unipolar جهت جریان سیم پیچها تنها در یک جهت بوده و در Bipolar جهت جریان دو طرفه می باشد

روش تحریک پله کامل (Full Step)

با توجه به شکل زیر در این روش در هر لحظه دو سیم پیچ در حالت تحریک می باشند.

استفاده از این روش خصوصا در فرکانسهای پایین و حالت Start – Stop پاسخ بهتری خواهد داشت و گشتاور بیشتری ایجاد می نماید. در این روش با هر تغییر حالت در تحریک فازها موتور یک پله دوران خواهد نمود.

روش تحریک نیم پله (Half Step)

در این روش قبل از تحریک سیم پیچ دوم در یک فاز سیم پیچ اول قطع می گردد. به همین دلیل در بعضی از حالات تنها یکی از سیم پیچها در حالت تحریک می باشد. این نحوه عملکرد باعث می شود که روتور در یک زاویه بین دو حالت پایدار بایستد و زاویه هر پله نصف می گردد. بنابراین با این روش می توان دقت موتورهای پله ای را افزایش داد. این روش در فرکانسهای پایین نسبت به حالت قبل کوپل کمتری ایجاد می نماید ولی در سرعتهای بالاتر تقریبا کوپلهای یکسان دارند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق برق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی برق
 • انواع موتورهای الکتریکی
 • ساختمان کلی موتورها
 • انواع کلی موتورها
 • تحقیق موتورها
 • موتور چیست
 • درو موتور
 • موتور پله ای
 • موتور آسنکرون
 • موتور سنکرون
 • سرو موتور

کلیک برای خرید