تحقیق آلارم های فشار، مسیر هوا

هدف از این مقایسه محصول این مقایسه محصول آلارم های فشار هوایی (مربوط به مسیر هوا) را برای استفاده در مدارات بیهوشی و مدارات تنفس مصنوعی در شرایط بحرانی و نیمه بحرانی و نیز در تهویه های مراقبت خانگی، مطرح می کند. تنفس سنج ها (Spiro maters)، جریان سنج ها (flow mater)، کاپنومترها (Capnomaters) و اپ…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 25 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

هدف از این مقایسه محصول

این مقایسه محصول آلارم های فشار هوایی (مربوط به مسیر هوا) را برای استفاده در مدارات بیهوشی و مدارات تنفس مصنوعی در شرایط بحرانی و نیمه بحرانی و نیز در تهویه های مراقبت خانگی، مطرح می کند. تنفس سنج ها (Spiro maters)، جریان سنج ها (flow mater)، کاپنومترها (Capnomaters) و اپنی مانیتورها (Apnea monitors) برای بیماران غیر ارادی تنفسی از این مقوله مستثنی می باشند.

برای اطلاعات مربوطه، به مقایسه محصولات زیر مراجعه نمایید:

آپنی مانیتورها (Apnea monitors)

مانیتورهای دی اکسیدکربن، بازدم خروجی

تنفس سنج ها، تشخیصی

اطلاعات UMDNS:

این مقایسه محصول، واژه ابزار (واژه اصطلاحی ابزارآلات Device term) و کد محصول (Product code) زیر را که در ECRI از سیستم فهرست واژه های ابزار پزشکی عمومی (جهانی) می باشد را در بر می گیرد:

اخطارهای فشار، هواپیمایی [14-35]

هدف:

آلارم های فشار مسیر هوایی، در مورد تغییرات پر و کم فشار در مدارات مسیر هوایی مربوطه به بیماران که بصورت مکانیکی تهویه می شوند، اخطارهای لازم را تولید می کنند. آنها اغلب با تهویه کننده های مراقبتهای بحرانی و غیر بحرانی بکار می روند. آلارم های کم فشار ممکن است مواردی نظیر، نقص دستگاه تهویه (ونتیلاتور)، قطعیهای مدار تنفس، خارج شدن های لوله (برای مثال جابجایی یک لوله درون نای از نای و رفتن به حلق) و یا بوجود آمدن نشتی هایی در لوله های درون نایی که به میزان کافی پر از هوا نشده اند و یا در بریدن سر نای (Tracheostomy) و یا اتصالات مدارات تنفس، را اعلام کنند. برخی سیستم ها هم چنین، فشار متوسط مسیر هوا را مقایسه، نظارت و نمایش می دهند. آلارم های پرفشار برای شرایطی نظارت می کنند که می توانند سبب زخمها و برش های ریویِ ناشی از فشار (زخم ریه (شش) که توسط فشار زیاد بوجود می آید) شوند.

اصول عملکرد:

مانیتورهای حس کننده فشار در دستگاههای تنفس، یک یا تعداد بیشتری فشار را در مدار تنفس بیمار و از طریق یک خط حس کننده فشار، اندازه می گیرند، که در محل اتصال آن با لوله درونِ نای یا لوله برش دهنده نای بصورت بهینه ای به مدار تنفسی متصل شده است. این محل مدیریت فشار مستقیم و مسلطی را در روزنه مسیر هوای بیمار فراهم می کند. مطالعات نشان می دهند که لوله درون نایی، اتصالات اصطکاکی چسبیده به اتصال لوله درون نایی و راه هوایی بیمار از معمول ترین نقاط جدایی و قطع مدار تنفسی بیماری باشند. قطع شدن ها و یا نشتی های بزرگ در این خط هوایی (مسیر عبور هوا)، سبب فرار گاز از سیستم و تولید قطره در پیک (حد بالا) فشار تزریق- ماکزیمم فشاری که در طول تزریق در مسیر هوایی ریه (شش) تولید می شود، می شود. وقتی که PIP (پیک فشار تزریق) (Peak inpiration pressure) به زیر یک حد آستانه از قبل تعیین شده افت می کند، یک اخطار و آلارم را فعال می کند. (هم چنین بنامهای پیکِ فشار مسیر هوا، نقص در سیکل و یا اخطار کاهش فشار نیز خوانده می شود).

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق برق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی برق
 • آلارم ها
 • تحقیق آلارم های فشار
 • مسیر هوا
 • مسیر هوا
 • آلارم های فشار
 • فشار
 • هیدرولیک
 • هوا
 • مسیر

کلیک برای خرید