تحقیق پستهای فشار قوی

چکیده: نیاز روز افزون به برق ومزایای انرژی الکتریکی باعث بوجود آمدن نیروگاههای بزرگ شده است. معمولأ به دلایل متعدد نیروگاهها درمناطق دور از مرکز مصرف ایجاد می شوند. درمورد نیروگاههای آبی شرایط خاص جغرافیایی ودرمورد سایر نیروگاهه نیاز به آب زیاد ومنابع سوخت، ایجاد آلودگی محیط، محدودیت هایی رادر انتخ…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 76

حجم فایل: 98 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

چکیده:

نیاز روز افزون به برق ومزایای انرژی الکتریکی باعث بوجود آمدن نیروگاههای بزرگ شده است. معمولأ به دلایل متعدد نیروگاهها درمناطق دور از مرکز مصرف ایجاد می شوند. درمورد نیروگاههای آبی شرایط خاص جغرافیایی ودرمورد سایر نیروگاهه نیاز به آب زیاد ومنابع سوخت، ایجاد آلودگی محیط، محدودیت هایی رادر انتخاب محل نیروگاه بوجود می آورد.

ازطرفی چون نصب نیروگاههای کوچک متفاوت برای جوابگویی مصرف درنقاط مختلف یک کشور مستلزم وجود واحدهای رزرو وخرج زیادبرای تعمیرات ونگهداری وسوخت رسانی می شود. لذا ترجیحأ یک یا چند نیروگاه بزرگ درنقاطی که شرایط مساعد دارندایجاد شده و سپس انرژی رابه نقاط مصرف انتقال می دهند. همچنین برای ارتباط بین نیروگاهها به منظور افزایش قابلیت اطمینان و نیزبرای بالا بردن پایداری سیستم و وجود اختلاف زمان پیک بار درنقاط مختلف یک کشور و سعی دربدست آوردن انرژی الکتریکی ارزانتر، سراسری کردن شبکه انتقال نیرو را اجتناب ناپذیر می نماید.

در سیستم برق متناوب (A. C) تبدیل ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام میشود.

درنیروگاه ولتاژخروجی ژنراتور توسط ترانسفورماتور افزاینده تا حدمورد نیاز بالا برده می شود و درمراکز مصرف ترانسفورماتورهای کاهنده با نسبت تبدیل مناسب بکار می روند تا ولتاژ را به میزان مورد نیاز کاهش دهند.

ترانسفورماتور و سا یر قطعات لازم برای اندازه گیری مقاد یر ولتاژ و جریان و قدرت (… V. T ,C. T) و سایر پارامتر ها و سایر تجهیزاتی که برای حفاظت و کنترل رله ها وبریکر ها و… بکار برده می شوند در سطحی به نام پست (SUB STATION) نصب میشود. گاهی درشبکه لازم است خطوط درمحلی به یکدیگر ارتباط یابند ویا امکان مانور روی آنها بوجود آید، برای این منظور لازم است که در یک ایستگاه کلیدهایی نصب و باخطوط بنحوی ارتباط یابند که بتوان به این هدف رسید. این نوع پستها را پست سویچینگ مینامند. در بسیاری از پستها ترکیبی از دو حالت فوق با هم مشاهده می شود.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه 2

بحث علمی در زمینه ایجاد پستهای فشار قوی3

مبانی نظری استانداردهای مرتبط3

ولتاژانتقالی 5

انواع پستهای از نظر عایق بندی7

اجزاء تشکیل دهنده پستها9

پستهای فشار قوی. 9

مراحل طراحی پستهای فشار قوی10

تشریح انواع پستهای فشار قوی. 11

تاسیسات جانبی13

اجزاء تشکیل دهنده پستها16

باسبارها و انواع آن17

هادیهای پستهای فشار قوی20

ترانسفورماتورهای حفاظتی21

انواع ترانس ولتاژ22

انواع تپ چنجر24

انواع کلیدهای قدرت. 25

انواع بریکر ها26

آرایش پست Lay Out29

سیستم زمین در پستهای فشار قوی29

بررسی ولتاژهای مؤثر در ایمنی و شبکه زمین30

شین بندی36

حفاظت باسبارها و خطوط39

ترانسهای قدرت40

تغذیه داخلی پست و باطریخانه43

وسایل موجود بر روی میز کار عبارت است از50

اصول بهره برداری از پستهای فشار قوی52

شرح وظایف اپراتورها در پستهای فشار قوی54

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق برق
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی برق
  • پستهای برق
  • پستهای فشار قوی
  • انواع پستها
  • پست فشار قوی
  • تعریف پست

کلیک برای خرید