تحقیق ارتش در دوره ایلخانان

مقدمه: «تاریخ نظامی جامع نمایشات هراسناک است که بازیگران صحنه وسیع آنها منحصر به اشخاص معین نبوده است. بلکه شامل ملل یا تمدنهای مختلف می شوند. از اینرو برای کسانیکه خواسته باشند راجع به کیفیات روحی انسانها و اقوام بررسیهای دقیقی بنمایند، فایده خواندن تاریخ نظامی بیش از تاریخ عمومی است» «سرلشکر کلم…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 40 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

مقدمه:

«تاریخ نظامی جامع نمایشات هراسناک است که بازیگران صحنه وسیع آنها منحصر به اشخاص معین نبوده است. بلکه شامل ملل یا تمدنهای مختلف می شوند. از اینرو برای کسانیکه خواسته باشند راجع به کیفیات روحی انسانها و اقوام بررسیهای دقیقی بنمایند، فایده خواندن تاریخ نظامی بیش از تاریخ عمومی است»

«سرلشکر کلمان گران گر»

مغولان یکی از اقوام زرد پوست بودند که در مغولستان و شمال صحرای گبی می زیستند. این سرزمین بسیار خشک و مردم آن در فقر و خشونت به شیوه بیانگردی و چادرنشینی روزگار را می گذراندند.

آنان تا قبل از ظهور چنگیزخان به صورت قبایل متعدد پراکنده زندگی می کردند. این قبایل از نظر شیوه زندگی به دو دسته مهم تقسیم می شدند: 1- قبایل جنگی که کارشان ماهیگیری و شکار حیوانات بود.

2- قبایل صحرانورد که چادرنشین و دامدار بودند. میان ایلهای متعدد همیشه بر سر تصرف مراتع و غنایم جنگ و خونریزی بود. خان هر قبیله ای که آن ها «نویان» می گفتند نوکران (بهادران-جنگاوران) چندی را به دور خود جمع کرده و یک نیروی نظامی قبیله ای تشکیل داده بودند. این نوکران در زندگی، شکار، تقسیم غنایم و جنگهای خان حضور فعال داشتند.

و حالا اینجا این سوال پیش می آید آیا این گروههای صحرانشین، بیانگرد چگونه توانستند این چنین فتوحاتی را بدست آورند. چه عواملی باعث پیشرفت و موفقیتهای آنان شد؟

در این تحقیق سعی شده است چگونگی تشکیل سپاه، لشکر مغول و عوامل پیروزی را تک تک اشاره نمایم و اصلاحات و تغییرات که در این سپاهیان در زمان ایلخانان انجام شده را بازگو کنیم.

چنگیز و چگونگی اتحاد قبایل

هفتصد سال پیش مردی بر اکثر ممالک دست یافت نصف جهان را مسخر کرد و نوع بشر را چنان به وحشت افکند که هنوز هم پس از قرنها آثار آن بیم نمایانست «سپاه چنگیزی آلت بسیار هولناک و قتالی بود به شرط آنکه آنرا ماهرانه بکار برده و انتظام و احترام را در آن حفظ کنند.

ظهور تموچین و اتحاد قبایل گوناگون سبب یکپارچگی نیروهای نظامی این قبیله ها شد و یک ماشین جنگی بزرگ، خشن و خونریز را به سوی مرزهای کشورهای مجاور و جهانگشائی کشاند.

فهرست مطالب

مقدمه2

چنگیز و چگونگی اتحاد قبایل 3

شکل ظاهری یک سرباز مغولی و خصوصیات اخلاقی آن 5

دسته بندی لشکر مغول 7

صف آرایی سپاه 11

تعداد سپاهیان مغول 15

شیوه ها و تاکتیک های نظامی مغولان 17

چگونگی رفتار با اسیران 20

یاسای چنگیزی و تاثیر آن در سپاه 23

اسلحه 24

چگونگی تامین آذوقه و توشه برای سپاه 28

مواجب و حقوق سپاهیان 29

منابع و مآخذ32

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق تاریخ
  • کار تحقیقی تاریخ
  • دانلود تحقیق
  • تاریخ
  • ارتش
  • ارتش ایلخانیان
  • دوره ایلخانیان
  • ارتش در دوره ایلخانیان
  • ایلخانیان

کلیک برای خرید