تحقیق اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی

هنگامی که نظام پهلوی در سایه استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه ایرانی واکنش هایی خاص در این دوران به نمایش گذاشت که این واکنش ها از چشم درباریان مخفی نماند. بروز نارضایتی، شکل گیری انقلاب اسلامی و شکست سلسله پهلوی، حلقه نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حکومت پهلوی بود. نشانه ها…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 26 کیلوبایت

قیمت: 9500 تومان

هنگامی که نظام پهلوی در سایه استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه ایرانی واکنش هایی خاص در این دوران به نمایش گذاشت که این واکنش ها از چشم درباریان مخفی نماند.

بروز نارضایتی، شکل گیری انقلاب اسلامی و شکست سلسله پهلوی، حلقه نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حکومت پهلوی بود. نشانه های انحطاط از اواسط دهه 50 شمسی به چشم می خورد و حتی نزدیکان به دربار آن را احساس می کردند. مینو صمیمی از جمله این درباریان بود:

«تقریباً هر روز به قضایایی برمی خوردم که از گسستگی بیش از پیش پیوند مردم و رژیم حاکم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد، بی باکانه، در حضور دیگران از رژیم بد می گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیراخلاقی خانواده شاه می پرداختند.»

و همین مطلب از زبان پرویز راجی:

«تا مدتی، من و امثال من، تبلیغاتی را که در مملکت رواج داشت، باور می کردیم و تصورمان و یا شاید آرزویمان این بود که دفعتاً معجزه ای خواهد شد و یک شبه همه چیز تغییر خواهد کرد. ولی حالا احساس می کنیم که تمام آن تصورات و آرزوها، خواب و خیالی بیش نبوده و تبدیل ایران به «پنجمین قدرت صنعتی جهان!» نیز بیش از حد مسخره به نظر می رسد. حقیقت این است که ما دارای کشوری عقب مانده و مردمی بی تمدن هستیم.»

و تدوام همین امر در ساختار نیروهای مسلح در نوشته های عباس قره باغی:

«مهم ترین عامل نارضایی در نیروهای مسلح شاهنشاهی در سال های اخیر، دو موضوع سوء جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت، در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی بود.»

واکنش مردم در قبال عملکردهای حکومت پهلوی، در خاطرات فریدون هویدا، به خوبی قابل مشاهده است:

«ولی مردم طبقه پایین هرگز نمی توانستند، برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند که در رأس آن شاه، دوستان و بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمینان خاطر، کلیه امور تجارتی کشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً، به فکر پرکردن جیب هایشان باشند. در این مورد، حتی طبقات مرفه نیز اکثراً از رفتار شاه و مواضع سیاسی وی، آشکارا انتقاد می کردند و روی هم رفته وضع به جایی رسیده بود که با گسترش سایه دیکتاتوری بر تمام شئون جامعه؛ هر مسأله نامطلوبی؛ در هرجا به چشم می خورد، همگی آن را به شاه نسبت می دادند و همین نکته است که می تواند علت اصلی نفرت عمومی ایرانیان را از شاه در سال 1357به خوبی آشکار سازد.»

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق تاریخ
  • کار تحقیقی تاریخ
  • دانلود تحقیق
  • اوضاع سیاسی ایران
  • دوره پهلوی
  • اوضاع سیاسی
  • سیاست
  • اوضاع ایران
  • رژیم پهلوی
  • اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی

کلیک برای خرید